Đoàn kết, đồng lòng xây dựng huyện Thanh Oai văn minh, giàu đẹp (10:13 22/07/2020)


HNP - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Oai đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ 22, làm tiền đề vững chắc để xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025. Tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện, cán bộ và nhân dân huyện Thanh Oai đang cùng phấn đấu xây dựng huyện thực sự văn minh, giàu đẹp.


Chuyển biến rõ nét về kinh tế - xã hội

Chia sẻ về kết quả nhiệm kỳ qua, Bí thư Huyện ủy Đinh Trường Thọ cho biết, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ và nhân dân trong huyện nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng. Nhờ đó, kết quả đạt được cho thấy có sự chuyển biến rõ nét, từ phát triển kinh tế đến đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là có sự đổi mới mạnh mẽ trong xây dựng Đảng. Nổi bật là Đảng bộ huyện đã thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm, 02 khâu đột phá, 06 chương trình công tác lớn của Huyện ủy; hoàn thành và vượt mức 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra với nhiều chỉ tiêu đạt cao. Trong đó, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt 16.961 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân 13,65%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Công nghiệp - xây dựng chiếm 55,64%; Thương mại - dịch vụ 33,48%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản 10,88%.

Cùng với đó, thu nhập bình quân đầu người tăng lên rõ rệt. Nếu như năm đầu nhiệm kỳ chỉ đạt 27,5 triệu đồng/người thì đến năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người, đạt 112% kế hoạch, tăng 12% so với Nghị quyết Đại hội XXII đề ra và tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân 5 năm ước đạt 661,51 tỷ đồng/năm, tăng 33%/năm và tăng 8% so với chỉ tiêu đại hội.

Đường trục phía Nam qua địa bàn huyện được thông toàn tuyến

Cũng trong giai đoạn 2015-2020, huyện đã thực hiện hơn 1.200 công trình với tổng vốn Ngân sách Nhà nước đầu tư là 3.338 tỷ đồng. Đến nay, 100% đường giao thông liên xã, liên thôn, đường trục chính nội đồng được nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa; trạm y tế và nhà văn hóa giữ vững đạt chuẩn; 81,1% trường học đạt chuẩn quốc gia; Đường trục phía Nam được thông toàn tuyến đưa vào khai thác sử dụng; Hoàn thành mở rộng đường đôi Quốc lộ 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài kết hợp với xây dựng công viên, cây xanh huyện Thanh Oai.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, huyện đã phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, áp dụng khoa học - kỹ thuật, đưa cơ giới hóa, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, hình thành một số vùng sản xuất tập trung và triển khai thực hiện một số mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện đã có 14 mô hình nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao và có 11 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đạt chất lượng 4 sao được thành phố công nhận. Thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Thanh Oai đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Cùng với đó, chương trình phát triển văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, năm 2020 huyện có 86% làng và 90% cơ quan, đơn vị văn hóa; 90% hộ gia đình văn hóa, có 2 làng văn hóa sức khỏe; 4 làng văn hóa kiểu mẫu; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,52%,...

Giới thiệu quy trình trồng hoa lan theo công nghệ cao (tại Vườn lan Thiên Đông, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai)

Song song với phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện cũng có sự đổi mới mạnh mẽ và đạt được những kết quả nổi bật. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế, luân chuyển cán bộ có hiệu quả tốt. Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, là tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII thành công. Theo Bí thư Huyện ủy Đinh Trường Thọ, những kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng đã góp phần đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Xây dựng huyện giàu đẹp, văn minh

Nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực hoàn thành nông thôn mới nâng cao, xây dựng huyện Thanh Oai giàu đẹp văn minh”, Đảng bộ huyện đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Trong đó, huyện sẽ chú trọng phát triển kinh tế đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng, rà soát và nâng cao hiệu quả sử dụng đất công nghiệp, hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp đã được quy hoạch để kêu gọi đầu tư. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, hình thành 4 trung tâm thương mại, khai thác tiềm năng kinh tế của huyện trên nhiều mặt, phát triển làng nghề gắn với du lịch, đưa sản xuất tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra ngoài khu dân cư. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất, sản xuất vùng chuyên canh tập trung, ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hóa sản xuất, đạt giá trị gia tăng cao trên diện tích canh tác. Làm tốt công tác điều chỉnh quy hoạch và thực hiện các dự án phát triển nông nghiệp có quy mô tập trung. Xây dựng mỗi xã có ít nhất một sản phẩm hàng hóa đạt chuẩn (OCOP) trở lên, xác định các sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh và xuất khẩu của huyện để có chủ trương ưu tiên nguồn lực đầu tư, khuyến khích phát triển.

Cụm pano tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII

Cùng với đó, tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Mở rộng phát triển các cụm công nghiệp, các đô thị xanh, đô thị sinh thái; làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo quy hoạch, làm tốt công tác bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Phát triển đô thị xanh, văn minh cùng với lộ trình xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí huyện Thanh Oai trở thành quận sau năm 2025. Chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Thanh Oai - Hà Nội thanh lịch, văn minh đảm bảo giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương, chú trọng bảo tồn và đầu tư phát triển các di tích văn hóa tiêu biểu của huyện gắn với du lịch cộng đồng. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, quan tâm phát triển các cơ sở y tế mới để đa dang hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, công bằng tiến bộ xã hội. Mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa - xã hội với các địa phương trong và ngoài thành phố Hà Nội,...

Đặc biệt, hai khâu đột phá được Đảng bộ huyện xác định trong nhiệm kỳ tới, thứ nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao kỷ cương, ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng phục vụ nhân dân. Thứ hai là xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; phát triển các khu đô thị xanh, văn minh, hướng tới hoàn thành các tiêu chí trở thành quận.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Giá trị sản xuất trung bình giai đoạn 2020-2025 phấn đấu 29.263 tỷ/năm.
2. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân giai đoạn 2020-2025: 13% trở lên.

3. Cơ cấu kinh tế năm 2025: Công nghiệp - Xây dựng: 59%; Thương mại - Dịch vụ: 38%; Nông nghiệp: 3%.
4.Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phấn đấu tăng bình quân 16,7%/năm trở lên, đến năm 2025 đạt 1.500 tỷ đồng trở lên.
5.Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 từ 75 triệu đồng/người/năm trở lên.
6. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ 12 xã trở lên, trong đó, có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
7. Tỷ lệ Gia đình văn hóa 90%; Làng văn hóa, tổ dân phố, cơ quan văn hóa đạt 85%.
8. Tỷ lệ trường công lập (MN, TH, THCS, THPT) đạt chuẩn Quốc gia 93,2%.
9.Số giường bệnh: 20 giường/10.000 dân; số bác sỹ: 5 bác sỹ/10.000 dân; duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia BHYT chiếm 95% trở lên.
10.Tỷ lệ lao động qua đào tạo 75-80%; tỷ lệ thất nghiệp 0,7%; đào tạo nghề từ 1.200-1.500 người/năm. Giải quyết việc làm cho người lao động từ 4.500 người trở lên/năm.
11. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5% theo chuẩn mới của Thành phố.
12. Tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận mạng lưới nước sạch 100%; rác thải được thu gom và xử lý trong ngày 100%.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t