Thanh Trì: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của HĐND các cấp (15:02 15/07/2020)


HNP - Trong thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND các cấp trên địa bàn huyện Thanh Trì được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, ngày càng thực chất và hiệu quả. Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện được quan tâm. Đối với những kiến nghị sau giám sát chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng sẽ được thực hiện chất vấn tại kỳ họp và các phiên giải trình. Hoạt động giám sát luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp để đạt hiệu quả cao.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nghị quyết của HĐND huyện, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngoài giám sát thường xuyên, Thường trực, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 88 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề (Thường trực 31 cuộc, Ban Kinh tế - xã hội 29 cuộc, Ban Pháp chế 28 cuộc), tại 308 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung giám sát tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực được đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm, bảo đảm toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, như: Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển; giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản; tình hình thực hiện các chương trình, đề án HĐND huyện đã quyết nghị trong nhiệm kỳ; hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trong công tác giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao; kết quả thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính; thi hành án hình sự, dân sự, hành chính…

Nhìn chung, việc lựa chọn nội dung giám sát đảm bảo thực tiễn và toàn diện các lĩnh vực, đảm bảo yếu tố quan tâm của đại biểu và cử tri. Hình thức và phương pháp giám sát từng bước được đổi mới. Trong các cuộc giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện, đoàn giám sát mời các đại biểu HĐND tại địa phương cùng tham gia, phóng viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện đưa tin để đông đảo cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Nhiều nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban HĐND huyện được thảo luận và chất vấn tại các kỳ họp HĐND huyện, đặc biệt là việc tổ chức thành công 3 phiên giải trình liên quan đến thực hiện các đề án của huyện như: Đề án quy hoạch điểm trung chuyển rác, kinh doanh vận chuyển vật liệu xây dựng; Đề án nâng cao hiệu quả quản lý quỹ đất do UBND xã, thị trấn quản lý…đã tạo hiệu ứng tích cực, mạnh mẽ. Các kỳ họp HĐND chính là dịp để tất cả đại biểu HĐND thực hiện chức năng giám sát thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; xem xét báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả thực thi pháp luật, nghị quyết HĐND của các ngành, các cơ quan; Kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp.

Hình thức giám sát của HĐND huyện thông qua phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn, các phiên giải trình ngày càng phát huy hiệu quả trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ và thẳng thắn. Qua đó, các cơ quan quản lý nhà nước thấy được những tồn tại, bất cập, hạn chế; nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành dẫn đến những hạn chế, yếu kém và kịp thời tiếp thu, để có phương hướng giải quyết, khắc phục.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND huyện vẫn còn một số hạn chế như: Công tác giám sát chủ yếu do Thường trực và các Ban của HĐND tiến hành; các đại biểu HĐND tham gia hoạt động giám sát còn hạn chế, chủ yếu giám sát tại kỳ họp và qua hoạt động tiếp xúc cử tri; một số thành viên các Ban HĐND tham gia giám sát chưa đều, chưa dành thời gian đầy đủ cho các đợt giám sát. Nội dung một số cuộc giám sát chưa sâu, chưa tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự, bức xúc ở địa phương, những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị của một số cuộc giám sát chưa được thực hiện nghiêm túc. Những kiến nghị sau giám sát chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng.

Từ thực tiễn hoạt động giám sát của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu lực và hiệu quả hoạt động giám sát. Đó là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức và hoạt động của HĐND. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện trên các mặt. Đồng thời nâng cao năng lực giám sát của đại biểu HĐND huyện. Đại biểu phải gắn bó với cử tri, vừa lắng nghe, vừa phản ánh trung thực ý kiến nguyện vọng của cử tri, vừa giám sát, vừa tác động và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Nâng cao năng lực giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện; chủ động sáng tạo và trách nhiệm trong hoạt động giám sát; phát huy trách nhiệm của thành viên các Ban HĐND trong hoạt động giám sát; chọn vấn đề và nội dung để tổ chức giám sát; nâng cao năng lực dự báo tình hình, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến của cử tri để thu thập thông tin, xử lý thông tin và quyết định các vấn đề cần thiết giám sát; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương được giám sát và các cơ quan có liên quan thực hiện các kiến nghị sau giám sát nghiêm túc, kịp thời,...


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật