MTTQ huyện Gia Lâm: Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh (14:18 15/07/2020)


HNP -  Xác định công tác xây dựng chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp, ngay từ đầu năm 2020, Ban thường trực MTTQ huyện Gia Lâm đã xây dựng cácchương trình, kế hoạch công tác, triển khai đến hệ thống MTTQ các cấp về công tác tham gia xây dựng chính quyền.

6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp đã tích cực vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả góp phần thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn Huyện. 6 tháng đầu năm 2020, đã có 22 mô hình tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chỉ đạo tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân tại 185 thôn, tổ dân phố và bằng hình thức lấy phiếu xin ý kiến nhân dân, có trên 1.300 ý kiến tham gia về nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường, xây dựng các danh hiệu văn hóa, xây dựng NTM nâng cao, xây dựng phường, quận, thực hiện tang văn minh tiến bộ... 6 tháng đầu năm đã có 68,9% người qua đời thực hiện hỏa táng; 98,9% số hộ và thôn, TDP đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thôn, TDP văn hóa.

Công tác chăm sóc gia đình chính sách, người có công và các hoạt động vì người nghèo được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện. Tại lễ phát động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở hưởng ứng với số tiền 2,22 tỷ đồng. Quỹ Vì người nghèo vận động được 550 triệu đồng, đã tặng 1.297 suất quà trị giá 614,8 triệu đồng; hỗ trợ xây, sửa 14 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 450 triệu đồng; hỗ trợ 15 phương tiện sản xuất trị giá 188 triệu đồng; các xã, thị trấn đã tổ chức các hoạt động vì người nghèo với số tiền trên 441 triệu đồng.

Để vận động ủng hộ quỹ Covid-19 và sử dụng quỹ hiệu quả: Toàn huyện vận động được trên 11 tỷ đồng, trong đó, MTTQ các cấp huyện Gia Lâm đã tổ chức tiếp nhận được 1,9 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền trị giá hơn 1,17 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, những khu vực phải cách ly, những trường hợp được điều trị bệnh hiểm nghèo, 876 hộ cận nghèo, đặc biệt là 62 hộ mới thoát nghèo năm 2019; triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với 10.965 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội và hộ cận nghèo, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, không có khiếu kiện về việc chi trả.

Nhằm phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh. 6 tháng đầu năm 2020, MTTQ các cấp đã tổ chức tiếp 268 lượt công dân, tiếp nhận 77 đơn đủ điều kiện xử lý, chuyển 100% đơn và được UBND các xã, thị trấn giải quyết, trả lời 67/77 đơn thư (đạt 87%); tham gia hòa giải thành 105/128 vụ, đạt 82%. Qua đó, đã tạo lòng tin trong nhân dân và giảm thiểu đơn thư khiếu nại vượt cấp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trong công tác giám sát, Mặt trận tổ quốc các cấp đã phối hợp tổ chức 29 cuộc giám sát trên các lĩnh vực dư luận xã hội và nhân dân quan tâm như: giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các điểm nóng ô nhiễm môi trường; vệ sinh ATTP; các chính sách đối với hộ nghèo, công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở... Phối hợp với Ban kinh tế HĐND huyện giám sát công tác quản lý chợ trên địa bàn huyện, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại công an huyện và thi hành án hình sự năm 2020.

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân ở cơ sở, Ban TTND xã, thị trấn đã giám sát 98 cuộc, qua đó, phát hiện 13 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, đã kịp thời đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết 11/13 vụ đạt 84,6%; phối hợp giám sát 133 cuộc về công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, thực hiện QCDC ở cơ sở... Ban GSĐTCCĐ ở cơ sở, đã tổ chức 82 cuộc giám sát tại các công trình, dự án đầu tư các xã, thị trấn. Qua giám sát, đã phát hiện 04 công trình, dự án vi phạm, đã kịp thời kiến nghị trực tiếp với chủ đầu tư và có văn bản đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Sau khi có ý kiến của đoàn giám sát, chủ đầu tư đã kịp thời khắc phục 4/4 công trình, qua đó, nâng cao chất lượng công trình, hạn chế tình trạng tiêu cực.

Từ nay đến cuối năm, MTTQ huyện sẽ phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) trong việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tổ chức các hội nghị phản biện xã hội, đóng góp ý kiến vào các đề án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; phối hợp tổ chức hiệu quả hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân theo Quyết định 6525 và 2200 của Thành ủy Hà Nội.

Đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; Tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các Nhóm nòng cốt, Tổ tự quản, Tổ liên gia, Đội xung kích, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật ở khu dân cư.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung xây dựng các mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng địa phương, nhất là các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, tiêu chí thành lập phường, quận và các nhiệm vụ trọng tâm như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công tác GPMB, giảm nghèo, thực hiện tang văn minh tiến bộ, công tác vệ sinh môi trường...


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật