Sức lan tỏa từ đại hội đảng bộ các cấp ở Quốc Oai (21:20 09/07/2020)


HNP - Đến nay, huyện Quốc Oai đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai đang tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp.


Hoàn thành đại hội đảng cơ sở

Đảng bộ huyện Quốc Oai có 44 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với hơn 7.800 đảng viên. Để bảo đảm Đại hội Đảng bộ các cấp của huyện được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy, Huyện ủy Quốc Oai đã thành lập 6 đoàn kiểm tra, 8 tổ công tác chỉ đạo trực tiếp tại các chi bộ, Đảng bộ cơ sở về công tác chuẩn bị đại hội, nhất là tại các cơ sở đảng được chọn làm điểm.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai Phùng Văn Dũng, thực hiện tốt các bước chuẩn bị nên đến ngày 14/6/2020, 100% số đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. 100% đơn vị bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy khóa mới. Tổng số cấp ủy viên được bầu là 368 đồng chí, trong đó, tái cử là 251 đồng chí, tham gia lần đầu là 117 đồng chí. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 18,4%... “Qua đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, đại hội các đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở trên địa bàn huyện diễn ra dân chủ, thực hiện đầy đủ nội dung, quy trình theo hướng dẫn, tạo được ấn tượng, niềm tin trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân” - đồng chí Phùng Văn Dũng nhận định.

Đồng thời, các đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở huyện Quốc Oai đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tại các đại hội, nhiều tham luận trên các lĩnh vực thuộc tổ chức mặt trận, đoàn thể có nội dung về đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng chính quyền... đã bổ sung, minh họa sinh động cho báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ.

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện

Song song với việc chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội cấp huyện cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai đặc biệt coi trọng. Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đàm Công Lợi, văn kiện trình đại hội Đảng bộ huyện đã được Tiểu ban Văn kiện tập trung xây dựng, bảo đảm đánh giá bao quát, toàn diện kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Tiểu ban Văn kiện cũng đã công bố dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, kèm theo gợi ý hướng dẫn thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện gửi bằng văn bản đến các tổ chức cơ sở đảng, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Kết quả, Tiểu ban Văn kiện đã nhận được 246 ý kiến góp ý.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Th