Quận Hà Đông: Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (14:00 09/07/2020)


HNP - Đến thời điểm này, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông, nhiệm kỳ 2015-2020, đã chỉ đạo, sẵn sàng công tác chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ việc ban hành văn bản đến công tác tuyên truyền, nhân sự,… đều được thực hiện đúng quy định.


Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Quận ủy Hà Đông đã chỉ đạo xây dựng và ban hành 184 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đến các chi, đảng bộ trực thuộc. Thành lập 5 tổ công tác của Quận ủy chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đối với 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Các Tổ công tác thường xuyên giao ban dưới sự chủ trì của Thường trực Quận ủy để lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các chi, đảng bộ trực thuộc. Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập Tổ giúp việc thẩm định hồ sơ nhân sự cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc và thành lập Tổ tiếp công dân để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Quận.

Ngay sau khi có Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, Quận ủy Hà Đông đã thành lập 03 tiểu ban giúp việc, phục vụ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXI (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ). Thường trực Quận ủy đã tổ chức họp các tiểu ban để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra tiến độ, chất lượng công việc của từng tiểu ban.

Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng vào tổ chức thành công Đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành các văn bản hướng dẫn. Các văn bản được triển khai đến 60 tổ chức cơ sở Đảng và các đơn vị có liên quan để thực hiện; trong đó, định hướng cụ thể các nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động trước, trong và sau đại hội; định hướng nội dung khẩu hiệu tuyên truyền gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là có phân công nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Công tác tuyên truyền về đại hội cũng được đẩy mạnh qua các trang mạng xã hội do Quận quản lý, trên Cổng thông tin điện tử Quận, qua Bản tin Hà Đông phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Về văn kiện Đại hội, cùng với việc tổng hợp các các ý kiến đóng góp của 60 tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức 06 hội nghị xin ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1), 03 hội nghị xin ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị (lần 2) xin ý kiến các đồng chí: Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ hưu trí; cán bộ chủ chốt quận qua các thời kỳ; các nhà khoa học, trí thức; MTTQ, các đoàn thể quận; một số sở, ngành, đoàn thể Thành phố. Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo chuẩn bị các hội nghị chu đáo, thiết thực, tổ chức thảo luận, góp ý bảo đảm dân chủ, nhằm phát huy cao nhất trí tuệ của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận. Bên cạnh đó, Quận ủy Hà Đông còn chỉ đạo các cơ quan thường trực tiến hành rà soát, tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 6 chương trình, đề án trọng tâm thực hiện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các kế hoạch của Quận ủy thực hiện 08 Chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVI). Quá trình tổng kết 5 năm thực hiện 08 Chương trình của Thành ủy, 06 Chương trình, Đề án của Quận ủy, Báo cáo tổng kết đã đánh giá sát, đúng, khách quan, nêu bật những kết quả đạt được, chỉ rõ những việc tồn tại hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề án, trên cơ sở đó làm căn cứ để xây dựng báo cáo chính trị, các văn kiện Đại hội.

Đến thời điểm này, văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận đã hoàn thành. Qua tổng hợp, hầu hết các ý kiến đều cho rằng báo cáo được chuẩn bị công phu, ngiêm túc, kết cấu hợp lý, thể hiện được tính chặt chẽ, rõ ràng, khoa học; nội dung báo cáo sâu sắc, có tính tổng kết cao; lời văn đáp ứng yêu cầu của một văn kiện chính trị và kỹ thuật xây dựng văn bản tốt.

Về nhân sự cho Đảng bộ Quận nhiệm kỳ mới được thực hiện các bước theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Thành ủy. Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Đề án nhân sự, phương hướng nhân sự cấp ủy, dự kiến số lượng, cơ cấu BCH Đảng bộ Quận khóa XXI là 41 đồng chí (giảm 5% so với nhiệm kỳ 2015-2020), số lượng, cơ cấu Ban Thường vụ 13 đồng chí, số lượng Ủy viên UBKT 07 đồng chí, tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 10% trở lên, đảm bảo độ tuổi và số dư theo quy định. Cùng với chuẩn bị xong đề án nhân sự, Quận ủy đã hoàn thành đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXI với 268 đại biểu; dự kiến cơ cấu, nhân sự giới thiệu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII với tổng số đại biểu được Thành ủy phân bổ là 16 đại biểu.

Trước đó, tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Quận ủy, các tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Quận ủy, 60 tổ chức cơ sở Đảng đã nghiêm túc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi Quận ủy lựa chọn, chỉ đạo 03 đơn vị đại diện cho 03 loại hình tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm (Đảng bộ Chi cục Thuế Hà Đông, Đảng bộ phường Nguyễn Trãi, Đảng bộ Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông), từ ngày 06/5/2020 đến 27/6/2020, toàn bộ 60/60 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 100% các tổ chức cơ sở đảng thực hiện 4 nội dung trong đại hội: (1) Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận. (3) Bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. (4) Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI.

Đại hội các tổ chức cơ sở đảng được tổ chức chặt chẽ, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị; có sự kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời của 05 Tổ công tác chỉ đạo đại hội của Quận ủy. Các nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng. Nhiều ý kiến đóng góp vào văn kiện cấp trên mang tính tích cực. Công tác điều hành, xây dựng chương trình đại hội theo hướng chi tiết, có sự phân công cụ thể, rõ ràng. Đoàn Chủ tịch bám sát nội dung, chương trình để đảm bảo tốt việc điều hành đại hội. Đại hội 60 TCCSĐ trực thuộc đã bầu được 500 cấp ủy viên cơ sở; bầu 230 đại biểu chính thức, 66 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t