Thường Tín tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ cơ sở (20:44 08/07/2020)


HNP - Chiều 8/7, Huyện ủy Thường Tín tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm Đại hội Đảng các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, 22 tập thể và 29 cá nhân được Huyện ủy Thường Tín tặng giấy khen.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân


Theo đó các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức đại hội theo đúng nội dung và tiến độ kế hoạch đề ra. Công tác tổ chức điều hành đại hội được các cấp ủy chuẩn bị đảm bảo theo đúng quy định, đồng thời chủ động xây dựng kịch bản chi tiết, phân công cụ thể, hợp lý sự điều hành của Đoàn chủ tịch; Báo cáo trình đại hội được các đảng bộ, chi bộ chuẩn bị kỹ lưỡng, báo cáo dự thảo được lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, của các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể, các ngành ở cơ sở và cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt địa phương, đơn vị qua các thời kỳ; tổ công tác chỉ đạo đại hội của huyện cho ý kiến, được Ban chấp hành, BTV và cấp ủy tiếp thu chỉnh sửa.

Công tác nhân sự trước và trong đại hội được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy trình bảo dân chủ, khách quan, công khai, đúng quy trình 5 bước, đa số nhân sự ở cơ sở được giới thiệu với số phiếu tập trung cao; Công tác bầu cử đại hội được tiến hành theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Tổng số cấp ủy viên được bầu là 501 đồng chí, trong đó, cấp ủy tái cử 358 đồng chí, chiếm 71,46%; cấp ủy tham gia lần đầu 143 đồng chí, chiếm 28,54%; số cấp ủy được bầu trong quy hoạch 501 đồng chí; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy 93 đồng chí, chiếm 18,56%; tỷ lệ cấp ủy trẻ dưới 35 tuổi 56 đồng chí, chiếm 11,17%.

Về trình độ chuyên môn: Trung cấp: 11 đồng chí, chiếm 2,20%; Cao đẳng: 20 đồng chí, chiếm 3,99%; Đại học: 400 đồng chí, chiếm 79,84%; Thạc sỹ: 64 đồng chí, chiếm 12,77%; Tiến sỹ: 6 đồng chí, chiếm 9,78%. Trình độ lý luận chính trị, Sơ cấp: 56 đồng chí, chiếm 11,18%; Trung cấp: 357 đồng chí, chiếm 71,26%; Cao cấp và Cử nhân: 88 đồng chí, chiếm 17,56%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức chỉ đạo đại hội cấp cơ sở còn có một số tồn tại như: công tác chuẩn bị đại hội của một vài tổ chức cơ sở đảng còn chủ quan, có đơn vị chưa nắm chắc tình hình, xử lý thiếu tập trung, chất lượng nội dung các văn bản trình đại hội chưa cao; việc chuẩn bị báo cáo chính trị còn dài trải, báo cáo nặng về thống kê, thiếu tính khai quát nhất là việc xác định phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chưa cụ thể, chưa có tính đột phá…

Thời gian tới, Huyện ủy Thường Tín tiếp tục chỉ đạo các cơ sở cần tiến hành tổng kết công tác lãnh đạo đại hội cơ sở, tổ chức tuyên truyền kết quả của đại hội. Triển khai quán triệt học tập  phổ biến nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, hội viên, từng bước đưa nghị quyết chương trình hành động vào cuộc sống; Tập trung xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí cấp ủy mới tham gia phụ trách công tác Đảng…


Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t