Quận Cầu Giấy phấn đấu nằm trong tốp đầu Thành phố về chỉ số cải cách hành chính (09:46 07/07/2020)


HNP - Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V và các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, trong bối cảnh tình hình chung còn có nhiều khó khăn, phức tạp, với kinh nghiệm trên 20 năm xây dựng và phát triển, bằng sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao, Đảng bộ Quận Cầu Giấy đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác nổi bật, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Bộ mặt đô thị quận Cầu Giấy. Ảnh: Lê Hải


Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế quận Cầu Giấy tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế phát triển đúng định hướng: Dịch vụ - Thương mại chiếm tỷ trọng 61,69%; Công nghiệp - Xây dựng chiếm tỷ trọng 38,31%. Doanh nghiệp phát triển về số lượng và chất lượng, hiện có 19.755 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng bình quân 8,7%/năm; số hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động là 9.550, tăng bình quân 5,4%/năm. Giá trị sản xuất ngành Dịch vụ - Thương mại có tốc độ tăng bình quân 14,47%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội là 13,5-15%/năm). Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng bình quân tăng 11,15%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội là 8,5-12%/năm).

Thu ngân sách Quận thực hiện 18.046 tỷ đồng, bằng 153% so với giai đoạn 2011 - 2015. Chi ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 ước thực hiện 12.418 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển 1.847 tỷ đồng (cơ cấu theo lĩnh vực: 64,1% giáo dục; 21,4% hạ tầng kỹ thuật, giao thông; 4,2% văn hóa, y tế, thể thao; 1,2% quản lý Nhà nước; 9,1% tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử).
 
Công tác đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực. trong đó, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tổng nguồn vốn huy động trong 5 năm 2016-2020 ước khoảng 43.825 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch (nguồn Trung ương: 11.873 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch; Thành phố: 2.654 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch; Quận: 1.847 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch; doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn đạt 27.451 tỷ đồng, đạt 183% kế hoạch). Hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, khu dân cư cũ đã cơ bản kết nối với các khu đô mới, diện mạo đô thị của Quận ngày càng khang trang, hiện đại.
 
Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực: Quản lý trật tự đô thị được tăng cường, chú trọng kiểm tra, xử lý các vi phạm về sử dụng hè phố, lòng đường, đã xử lý 31.117 trường hợp vi phạm, phạt vi phạm hành chính 19,94 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016-2018, đã hoàn thành hạ ngầm 41 tuyến phố, ngõ với tổng chiều dài 28,31km. Hiện 100% hộ dân được sử dụng nư