Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Ứng Hòa khóa XIX (20:07 03/07/2020)


HNP - Trong 2 ngày 02 và 03/7, HĐND huyện Ứng Hòa đã tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.


6 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 6.042 tỷ đồng, đạt 48,73% kế hoạch năm, tăng 7,24% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 194 tỷ 710 triệu đồng, đạt 57% Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 25%; Chi ngân sách ước 911 tỷ 713 triệu đồng, đạt 57% Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Công tác xây dựng Nông thôn mới được chỉ đạo tích cực, sâu sát ngay từ đầu năm; đã tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí và tập trung nguồn lực đầu tư đối với 04 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM 2020 gồm các xã: Đồng Tiến, Hồng Quang, Lưu Hoàng, Quảng Phú Cầu; đưa số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện hết năm 2020 đạt 28/28 xã.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện. Công tác xây dựng trường chuẩn, trường chất lượng cao tiếp tục được quan tâm. Tính đến nay, toàn huyện có 64/90 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 71%. Huyện đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố y tế cơ sở, công tác y tế cộng đồng và các chương trình y tế quốc gia; phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19.

Huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững huyện Ứng Hòa năm 2020”; Giải quyết cho 364 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn với kinh phí 17 tỷ 025 triệu đồng. Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo tổng số tiền trên 85 triệu đồng; tặng 13 con bò sinh sản... Ước 6 tháng đầu năm toàn huyện giảm 96/250 hộ nghèo, đạt 38,4% kế hoạch giao. Thực hiện việc hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19; tính đến ngày 20/5/2020, toàn huyện đã hỗ trợ cho 19.991 đối tượng, với tổng kinh phí là 24,279 tỷ đồng,…

Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và bổ sung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2021.


Thanh Tú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t