Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Phú Xuyên, khóa XIX (16:30 02/07/2020)


HNP - Sáng 02/7, HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 16 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp


Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Công cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 4.735 tỷ đồng, bằng 86,08% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 679,2 tỷ đồng, bằng 91,2% so cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng ước đạt 3.386,5 tỷ đồng bằng 90,6% so cùng kỳ; thương mại - dịch vụ đạt 669,1 tỷ đồng, bằng 71,5% so cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 146,8 tỷ đồng, đạt 50% so dự toán Thành phố và huyện giao. Tổng thu ngân sách huyện là 1.167,3 tỷ đồng đạt 86% so dự toán Thành phố và huyện giao. Tổng chi ngân sách huyện đạt 797,1 tỷ đồng, đạt 59% so dự toán Thành phố và huyện giao.
 
Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, 26/26 xã đã được Thành phố công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện Phú Xuyên phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn NTM năm 2020 và hiện đang triển khai xây dựng NTM nâng cao đối với xã Đại Thắng.
 
Về công tác quy hoạch, huyện đã phê duyệt 48/50 đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn và trung tâm xã của các xã trên địa bàn huyện, đạt 96%. Tiến hành lấy ý kiến công khai của cộng đồng dân cư và xin ý kiến của các sở, ngành Thành phố đối với đồ án quy hoạch khu xử lý chất thải rắn xã Châu Can, tỷ lệ 1/500. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500 đối với 100% các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện theo quy định.
 
6 tháng đầu năm, UBND huyện đã cấp 177 GCN quyền sử dụng đất. Đặc biệt, UBND huyện đã chỉ đạo xử lý xong 1.004 trường hợp vi phạm theo Kết luận 27. Trong đó, tổ chức giải tỏa xong 621 trường vi phạm, đưa ra khỏi danh sách 105 trường hợp không vi phạm, hoàn thiện xong hồ sơ và công nhận quyền sử dụng đất được 41 trường hợp, hoàn thiện xong hồ sơ đề nghị công nhận quyền sử dụng đất được 237 trường hợp.
 
Trong công tác phòng, chống dịch bệnh đảm bảo sức khỏe nhân nhân, UBND huyện đã ban hành 103 văn bản chỉ đạo, điều hành, phân công lịch trực chống, chống dịch. Đặc biệt, để phòng, chống dịch Covid-19, huyện đã huy động được sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tuớng Chính phủ và chỉ đạo của Thành phố. Trên địa bàn huyện không có trường hợp mắc Covid-19; dịch Sốt xuất huyết được khống chế và xử lý kịp thời.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện Phú Xuyên sẽ đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, đưa giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt theo chuỗi liên kết; triển khai kế hoạch thực hiện phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch làng nghề; đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP với 61 sản phẩm đạt 3 sao trở lên…
 
Cũng tại Kỳ họp, HĐND huyện Phú Xuyên xem xét thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về quyết toán ngân sách huyện năm 2019; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết về phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019 và Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t