HĐND huyện Thường Tín khai mạc kỳ họp thứ 13 (15:59 01/07/2020)


HNP - Sáng 01/7, HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, khai mạc kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.


6 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 202.767 triệu đồng, đạt 26,05% dự toán Thành phố giao, đạt 25,06% dự toán huyện giao và bằng 37,36% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 1.549.579 triệu đồng, đạt 93,77% dự toán Thành phố giao, đạt 92,05% dự toán huyện giao. Tổng chi ngân sách thực hiện 965.767 triệu đồng, đạt 58,44% dự toán Thành phố giao, đạt 57,37% dự toán huyện giao và tăng 36,95% so cùng kỳ.

Văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động chào mừng các ngày lễ lớn; tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đặc biệt, tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thẩm định 12 gia đình Người có công đề nghị xây, sửa nhà ở năm 2020; hỗ trợ 20.685 đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí 26.453.250 triệu đồng; Cho vay, giải quyết việc làm để phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 cho 540 hộ với tổng nguồn vốn 27 tỷ đồng, đã thực hiện giải ngân được 27 tỷ đồng...

Trong công tác cải cách hành chính, huyện đã thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/6/2020, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 2.572 hồ sơ, đã giải quyết 2.242 hồ sơ, sớm hạn và đúng hạn là 2.242 hồ sơ; đang giải quyết 121 hồ sơ chưa đến hạn, trả lại hồ sơ không giải quyết 209 hồ sơ do không đủ điều kiện.

Phát huy những kết quả đạt được, những tháng cuối năm, huyện Thường Tín phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 14,9% so với năm 2019. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp phấn đấu đạt 8.181,93 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất cả năm lên 15.078,93 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2019. Giá trị thương mại dịch vụ đạt 6.023 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất cả năm lên 12.095 tỷ đồng, tăng 16,2%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 717 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất cả năm lên 1.592 tỷ đồng, tăng 4,7%; Chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020. Tập trung rà soát, đôn đốc các nguồn thu như phí, lệ phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuế giá trị gia tăng. Nâng cao chất lượng phục vụ của các dịch vụ tín dụng ngân hàng. Chú trọng công tác phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t