Hà Đông: 100% tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 (16:57 29/06/2020)


HNP - Tính đến ngày 27/6, toàn bộ 60/60 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận Hà Đông đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ 100%.

Có được kết quả trên là do Quận ủy Hà Đông đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ bảo đảm nội dung, yêu cầu, chất lượng, tiến độ thời gian và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của các địa phương, đơ​n vị. Các Tổ công tác chỉ đạo Đại hội luôn chủ động bám sát cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và rút kinh nghiệm kịp thời, nhất là trong công tác điều hành đại hội, điều hành nội dung bầu cử của đoàn chủ tịch và công tác kiểm phiếu của đại hội. Các Tổ công tác đều nắm chắc tình hình, nhất là những địa phương có vấn đề nổi cộm, chủ động phối hợp báo cáo, tham mưu kịp thời cho Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đạt kết quả. C​ác Đảng bộ cơ sở được Quận ủy lựa chọn đại hội điểm đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Quận ủy, đã có nhiều cố gắng, tập trung cao độ, tích cực triển khai thực hiện đạt yêu cầu, chất lượng.

Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã làm tốt công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền và các điều kiện cần thiết, chu đáo để tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch. Quá trình chỉ đạo điều hành của Đoàn chủ tịch đại hội đã bám sát nguyên tắc, đảm bảo nội dung trọng tâm, đại hội dành thời gian thỏa đáng để thảo luận đánh giá làm rõ kết quả đạt được, rút ra được bài học kinh nghiệm, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới. Kết quả bầu cấp ủy khóa mới đảm bảo đúng nguyên tắc, các chức danh chủ chốt cấp ủy đều đảm bảo đúng với đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt, không khí đại hội dân chủ, đoàn kết, phấn khởi. ​​

Việc tổ chức thành công Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc sẽ là tiền đề quan trọng để tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Minh Trâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t