Quận Long Biên: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (11:15 14/07/2020)


HNP - 6 tháng đầu năm 2020, việc thực hiện QCDC tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quận Long Biên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. MTTQ và các đoàn thể các cấp đã chủ động trong giám sát, kiểm tra thực hiện. Nhờ đó, đa số các quy chế đều được thực hiện tốt, hiệu quả. Trên địa bàn toàn quận không xảy ra các hiện tượng liên quan tới vấn đề mất dân chủ.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính quyền các phường trên địa bàn quận Long Biên tiếp tục quan tâm chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền việc thực hiện QCDC, nhất là giám sát việc thực hiện QCDC trên các lĩnh vực. Đảng ủy phường Sài Đồng đã thực hiện giám sát việc thực hiện QCDC đối với 5 trường công lập trên địa bàn phường trong tháng 3/2020. Cùng với đó, các phường chủ động, tích cực tuyên truyền, giám sát các chính sách của nhà nước liên quan đến GPMB thu hồi đất phục vụ dự án đầu tư, nhất là tại các khu vực triển khai các dự án có GPMB thu hồi đất, kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phát sinh, nổi cộm trên địa bàn, như tại dự án đường 40m đoạn Ngọc Lâm - Ngọc Thụy - Thượng Thanh; đường 30 qua Phúc Đồng, dự án công trình thể thao phục vụ Seagame xây dựng tại phường Long Biên...

Các Ban TTND các phường đã chủ động phối hợp với các Tổ dân phố, thành viên Ban công tác mặt trận tham gia giám sát về chế độ chính sách, việc thực hiện QCDC ở phường, giám sát các loại thuế; công tác quản lý TTĐT, TTXD, công tác GPMB, công tác bảo vệ môi trường và thực hiện giám sát thường xuyên công tác CCHC phường. Ban TTND đã giám sát 95 vụ; phát hiện vi phạm 38 vụ; số vụ kiến nghị được cơ quan chức năng giải quyết xử lý 36/37 vụ, đạt 97,3%; Giám sát trật tự xây dựng 360 công trình, trong đó, công trình có phép đạt 99,65% và thực hiện niêm yết giấy phép tại chân công trình, công trình che chắn bụi đạt 78,41%; các công trình xây dựng sai phép, ảnh hưởng VSMT đã được xử lý theo thẩm quyền; Giám sát về quản lý đất đai 07 cuộc; về thực hiện QCDC ở cơ sở 31 cuộc; các lĩnh vực khác 26 cuộc...Ban GSĐTCĐ đã thực hiện giám sát 30 công trình, dự án; 5/6 công trình vi phạm đã được khắc phục và xử lý.

Đáng chú ý, 6 QCDC trên các lĩnh vực do quận ban hành tiếp tục được các phòng, ban, ngành, các phường tập trung thực hiện. MTTQ, các đoàn thể chủ động thực hiện công tác giám sát đối với 6 QCDC trên địa bàn quận. Tính đến ngày 22/5, Quận đã tiếp nhận 167 hồ sơ đề nghị cấp GCN cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn; cấp 147 GCN quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đúng thời hạn quy định. Đã tổ chức kiểm tra 41 cơ sở trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát hiện 14 cơ sở vi phạm, xử phạt 116,1 triệu đồng.

Thực hiện QCDC trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định GPMB, thu hồi đất: Quận đã triển khai 71 dự án, trong đó, có 32 dự án chuyển tiếp từ năm 2019, có 27 dự án thực hiện trong năm 2020, 12 dự án tồn tại vướng mắc; Phê duyệt 290 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ 164,1 tỷ đồng.

Thực hiện QCDC trong công tác thuế hộ kinh doanh: Toàn Quận đã tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và công tác rà soát, giám sát hộ kinh doanh ngừng, nghỉ, bỏ kinh doanh trên địa bàn 14 phường. Tập trung công khai danh sách hộ nợ thuế năm 2019 đối với 3.101 hộ, số tiền thuế nợ 8.277 triệu đồng; công khai danh sách hộ nợ thuế quý 1/2020 đối với 2.839 hộ, số tiền thuế nợ 6.066 triệu đồng tại trụ sở UBND phường và các tổ dân phổ để phối hợp đôn đốc nợ thuế, vận động hộ kinh doanh nộp thuế vào NSNN. Kết quả 5 tháng năm 2020, thu được 7,3 tỷ đồng, bằng 70% so với cùng kỳ. Thu thuế xây dựng được 700 hộ bằng 51% số giấy phép được cấp.

Trong công tác quản lý trật tự đô thị: 6 tháng đầu năm 2020, đã kiểm tra, xử lý 3.860 trường hợp vi phạm về ATGT, TTĐT, VSMT, biển hiệu biển quảng cáo, với số tiền xử phạt trên 1,9 tỷ đồng; Giải tỏa, xử lý 128 trường hợp; xử phạt 9,3 triệu đồng. Giám sát, công nhận 39/74 tuyến đường phố đạt chuẩn văn minh đô thị; 02 phường (Gia Thụy, Bồ Đề) phường văn minh đô thị năm 2020...

MTTQ quận, MTTQ 14 phường thường xuyên giám sát việc thực hiện theo QCDC trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Ngày 03/6/2020, Ủy ban MTTQ đã phối hợp với các đoàn thể thực hiện giám sát việc thực hiện QCDC trong công tác GPMB đường 40m đoạn Ngọc Lâm, Ngọc Thụy. Hội LHPN Quận đã tiến hành 03 đợt giám sát việc thực hiện QCDC trong bảo vệ môi trường đối với 07 đơn vị. Hội LHPN Quận giám sát thực hiện vệ sinh môi trường tại 14 chợ, 57 ngõ, ngách trên địa bàn các phường; 05 nhà văn hóa tổ dân phố phường Giang Biên, Thạch Bàn, Ngọc Thụy về việc thực hiệm niêm yết công khai. Giám sát của tổ phụ nữ tự quản hàng tháng, đã phát hiện 151 điểm để rác vỉa hè, lòng đường thực hiện chưa đúng quy định...

Đáng chú ý, trong tháng 2 và tháng 5, các cơ sở đoàn đã tổ chức 28 buổi giám sát việc thực hiện QCDC trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận. Hội Cựu chiến binh quận và các Hội cơ sở đã thực hiên được 31 lần giám sát việc thực hiện 2 QCDC (lĩnh vực cấp GCN và GPMB). Duy trì hoạt động của 145 tổ dân vận khéo là thương binh.

Từ nay đến cuối năm, quận Long Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, thực hiện 6 QCDC trong các lĩnh vực, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tổ chức giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với khối trường và khảo sát, đánh giá hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” do các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện; Phối hợp thực hiện việc tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn.

Đảng ủy các phường tăng cường, phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và hoạt động giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ trong giám sát việc thực hiện 6 QCDC trên các lĩnh vực. Chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ dân phố thực hiện nghiêm việc cập nhật, niêm yết công khai các văn bản liên quan đến 6 QCDC, pháp lệnh số 34 của UBTV Quốc hội.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật