Gia Lâm tập trung các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu KT-XH năm 2020 (14:59 29/06/2020)


HNP - 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, các lĩnh vực kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Gia Lâm đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với sự tập trung chỉ đạo, điều hành, chủ động kiểm soát dịch bệnh song song với phát triển kinh tế-xã hội, huyện đã đạt được những kết quả nổi bật.

Đến nay, UBND huyện đã ban hành 6.927 văn bản chỉ đạo, điều hành; tiếp nhận, chỉ đạo xử lý 4.373 văn bản hành chính, giải quyết kịp thời các vấn đề thường xuyên, đột xuất phát sinh. Cùng với chỉ đạo tổng kết hoạt động năm 2019 để chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 trên từng lĩnh vực, huyện đã tăng cường tăng tra, kiểm tra công vụ; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch cao điểm, tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đến năm 2025.

Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, kinh tế huyện đã chuyển biến tích cực trong trạng thái bình thường mới. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 6,85%, giảm 3,52% mức tăng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, dịch vụ tăng 8,05%; Công nghiệp, xây dựng tăng 6,91%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,34% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xử lý các tồn tại của các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất công đến năm 2020, đến nay đã xử lý 21/82 phương án, đạt 26%. Phê duyệt 14 phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tổng diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa, màu sang trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh tổng diện tích 52,4ha, đạt 22,8% kế hoạch.

Công tác tài chính ngân sách được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời, đúng quy định. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 1.518 tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán TP và Huyện giao, bằng 195,5% so với cùng kỳ năm trước. Phần do huyện thu ước đạt 1.497,2 tỷ đồng, bằng 50,8% dự toán, bằng 192,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, kẹt tại các xã, thị trấn đến nay đạt 40,3 tỷ đồng. Tổng chi NSNN ước thực hiện đạt 1.109,6 tỷ đồng, bằng 33,9% dự toán giao, bằng 132,9% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư XDCB, GPMB và tài nguyên, môi trường được quan tâm chỉ đạo. Đến nay, đã phê duyệt hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc 13 dự án; cung cấp thông tin quy hoạch cho các chủ đầu tư 07 dự án. Công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng được chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, đã cấp 529 giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn 143.497m2; kiểm tra 603 công trình xây dựng, phát hiện xử lý 20 công trình vi phạm; Tổ chức giải tỏa, dỡ bỏ 96 lều lán, 214 mái che, mái vẩy, mái hiên di dộng; 85 bục bệ; 429 biển hiệu, biển quảng cáo; 659 băng rôn, khẩu hiệu; 18 chợ tạm, sắp xếp 291 cửa hàng kinh doanh…

Huyện đã tập trung xử lý và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ GPMB. Kết quả, đã tổ chức GPMB 41 dự án với tổng diện tích 134,36ha, ước thực hiện 6 tháng đầu năm GPMB 45,05ha, bằng 33,5%, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 172 tỷ đồng cho 1.530 hộ dân và tổ chức.

Công tác quản lý đất đai được triển khai tích cực. Ước 6 tháng đầu năm, đã cấp được 180 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân, đạt 60% kế hoạch. Khắc phục tạm thời được 158/815 vị trí đất công, đạt 19,39%  kế hoạch; Phê duyệt 30 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích chuyển đổi 3.359m2.

Công tác xây dựng NTM được chỉ đạo quyết liệt. Huyện đã rà soát toàn bộ tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao gắn với các tiêu chí thành lập phường, kết quả, 04 xã đạt 11-13 tiêu chí, đạt từ 90 điểm trở lên; 10 xã đạt 9-11 tiêu chí, đạt từ 85-90 điểm trở lên. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ trình Thành phố thẩm định NTM nâng cao tại 02 xã Yên Viên và Phù Đổng.

Cùng với đó, văn hóa, xã hội trên địa bàn được duy trì và phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo. Các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Huyện Gia Lâm đã chi trả chế độ đối tượng chính sách gần 83,6 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng 49.288 suất quà cho các đối tượng, gia đình chính sách và xã hội dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền 19.031 tỷ đồng. Hỗ trợ kịp thời cho 10.965 dodói tượng bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 số tiền 14,4 tỷ đồng. Ngoài ra, phối hợp với MTTQ huyện hỗ trợ kinh phí cho 62 hộ gia đình mới thoát nghèo; giải quyết việc làm cho 3.629 lao động, đạt 44,8% kế hoạch.

Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo quyết liệt rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, cải cách TTHC và đẩy mạnh giải quyết TTHC công trực tuyến. Đến nay, cấp huyện đã đơn giản hóa 35 TTHC, tổng thời gian rút ngắn 116,5 ngày; 22/22 xã, thị trấn thực hiện đơn giản hóa TTHC, thời gian được rút ngắn trung bình trên 30 ngày làm việc. Hiện, có 300 TTHC cấp huyện và 164 TTHC cấp xã, thị trấn được chuẩn hóa và xây dựng quy trình giải quyết theo ISO. Kết quả, huyện đã tiếp nhận 13.404 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 61.658 hồ sơ, đã giải quyết 74.501/75.062 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được đẩy mạnh: Đã tiếp nhận 6.678 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trong đó, 6.215 hồ sơ nộp trực tuyến, đạt 83,1%.

Những tháng cuối năm 2020, huyện Gia Lâm xác định nhiệm vụ trọng tâm kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020. Trong đó, tập trung triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đến năm 2025. Tiếp tục tập trung chỉ đạo hiệu quả các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo triển khai kế hoạch sáp nhập các thôn, TDP và xây dựng kế hoạch sáp nhập các xã, thị trấn, tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ của huyện, xã, thị trấn theo tiêu chuẩn bộ máy của quận, phường.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội bên cạnh việc kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; Tăng cường quản lý đô thị, đẩy mạnh GPMB, xây dựng theo quy hoạch, gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường; Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t