Khai mạc kỳ họp HĐND các quận, huyện Thanh Trì, Quốc Oai, Thanh Xuân, Đống Đa (15:06 25/06/2020)


HNP - Sáng 25/6, HĐND các quận, huyện Thanh Trì, Quốc Oai, Thanh Xuân, Đống Đa đã khai mạc kỳ họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


* Diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/6, tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Thanh Trì sẽ xem xét các nội dung: kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 để thực hiện đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND huyện…
 
6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Thanh Trì đạt hơn 5.435 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ, là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Thu ngân sách đạt hơn 1.010 tỷ đồng, đạt 69,9% dự toán TP giao và 65,4% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 76,1% so cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, số thu tiền sử dụng đất để tạo nguồn lực cho chi đầu tư phát triển đã hoàn thành vượt 76,7% so với dự toán TP giao và tăng 497,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 632,478 tỷ đồng, đạt 40,4% so dự toán giao đầu năm.
 
Do ảnh hưởng dịch bệnh, tiến độ thực hiện công tác GPMB, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản bị ảnh hưởng. Ước thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm khoảng 267 tỷ đồng, đạt 38,2% kế hoạch vốn giao đầu năm, 31,5% kế hoạch vốn giao sau bổ sung. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đô thị đạt 85%. 6 tháng đầu năm, huyện đã cấp 130 GCN, chuyển mục đích sử dụng đất 11 trường hợp, thực hiện đăng ký biến động 1.035 GCN quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức sau khi thu hồi đất GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn. Toàn huyện đã triển khai 240 đợt ra quân thu hút 8.311 lượt người tham gia trồng 5.085 cây xanh, 9.060m thảm hoa trên các trục chính, trong khu dân cư.
 
Huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH, các gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán Canh Tý tổng kinh phí trên 8,6 tỷ đồng; chi trả trợ cấp cho 36.351 lượt người với kinh phí trên 30 tỷ đồng; tạm ứng ngân sách huyện 43 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, trong đó, đã chi trả đợt 1 cho trên 9.861 đối tượng tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 2.500 người, đạt 38% kế hoạch (giảm 8,5% so với cùng kỳ); đào tạo nghề cho 1.300 người, đạt 43,33% kế hoạch (giảm 13,06% so với cùng kỳ).
 
Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC đạt 100%, trong đó, mức độ 3 và mức độ 4 đạt 24,3%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt 100%. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo. Tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 91% (315/347 đơn); tổ chức 03 cuộc thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và công tác quản lý tài chính tại các đơn vị trên địa bàn.
 
 
* 6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện Quốc Oai giữ mức tăng trưởng ổn định. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu (giá so sánh) 6 tháng ước đạt 7.761,1 tỷ đồng đạt 43,3% so với kế hoạch năm, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 419.587 triệu đồng, bằng 41% so dự toán Thành phố giao, đạt 41% dự toán HĐND Huyện giao, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 1.585.201 triệu đồng, bằng 78% dự toán Thành phố giao, đạt 78% dự toán HĐND Huyện giao, tăng 15% so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm. Tổng hợp đề xuất của các xã về các nội dung thực hiện nâng cao tiêu chí xã NTM, hoàn thiện tiêu chí xã NTM nâng cao. Tổ chức tập huấn, lập hồ sơ sản phẩm OCOP cho 20 đơn vị đăng ký sản phẩm OCOP trên địa bàn Huyện.

Năm 2020, trên địa bàn huyện có tổng số 154 dự án đầu tư xây dựng triển khai (42 dự án mới; 86 dự án chuyển tiếp và 26 dự án chuẩn bị đầu tư) với tổng mức đầu tư 3.345.296 triệu đồng. Giá trị khối lượng hoàn thành ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm là 776.421 triệu đồng. Ước giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm là 776.421 triệu đồng. Trong đó: 50/154 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; khởi công 20/42 dự án.

Cùng với đó, huyện cũng tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Đã cấp phép 29 công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, đạt 100% tỷ lệ. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về đảm bảo ATGT và trật tự đô thị; Làm tốt công tác chỉnh trang đô thị.

6 tháng cuối năm 2020, huyện sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT... phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
 
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
* 6 tháng đầu năm, kinh tế trên địa bàn quận Thanh Xuân tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 36.353,2 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2019. Về thu ngân sách, tính đến ngày 10/6/2020 đạt 1.675,3 tỷ đồng, bằng 37,13% dự toán, ước đến ngày 30/6/2020 đạt 1.925 tỷ đồng, bằng 42,66%. Chi ngân sách đạt 634,2 tỷ đồng, ước 6 tháng đầu năm đạt 777 tỷ đồng, bằng 49% dự toán HĐND quận giao.

Công tác giáo dục - đào tạo được chú trọng, đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường trên địa bàn đã tổ chức dạy học online với 1535/1535 giáo viên tham gia dạy học trực tuyến; 96,2% học sinh tiểu học và 99,2% học sinh THCS tham gia học trực tuyến. Quận cũng đã chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt các phương án, điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường, lớp. Về việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tính đến 10/6/2020, đã tổ chức khám chữa bệnh cho 8.074 lượt người, khám dự phòng cho 12.590 lượt người. Triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch, bệnh, nhất là dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND quận, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong 6 tháng cuối năm, quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục quan triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết ngăn ngừa, không để dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng về giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Tập trung xử lý khiếu nại tố cáo, đặc biệt là các vụ việc tồn đọng, kéo dài…

Cũng tại kỳ họp, HĐND quận đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ HĐND quận đối với đại biểu Đinh Tiến Sỹ do chuyển công tác; Miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND quận đối với đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - nguyên Chánh Thanh tra quận; Nguyễn Văn Minh - nguyên Trưởng phòng LĐTBXH do luân chuyển công tác; Bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND quận đối với đồng chí Ngô Minh Hồng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận.
 
 
* Trong 6 tháng đầu năm 2020, quận Đống Đa đã thực hiện hiệu quả trên các mặt công tác. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án; công tác quản lý đất đai, tài nguyên chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng, bộ mặt đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Quận đã tập trung, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thành công tại một số dự án trọng điểm của quận.

Công tác văn hóa, y tế, xã hội có nhiều tiến bộ, đặc biệt công tác an sinh xã hội đảm bảo. Quận đã thực hiện đúng đủ, kịp thời gói hỗ trợ đến các đối tượng người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Công tác cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương được tăng cường, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh...

Liên quan đến công tác nhân sự, HĐND quận Đống Đa đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận đối với ông Đặng Việt Quân - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và bầu ông Đặng Việt Quân giữ chức Chủ tịch UBND quận Đống Đa nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Quận ủy giữ chức Chủ tịch HĐND quận Đống Đa khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND quận cũng thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Đống Đa đối với bà Đinh Thị Lan Hương.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t