Thường Tín: Khởi sắc nông thôn mới (11:26 25/06/2020)


HNP - Trong thời gian vừa qua, nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp và nhân dân trên địa bàn huyện Thường Tín về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã có sự thay đổi. Vai trò của người dân trong xây dựng NTM đã từng bước được xác định rõ, qua đó đã khuyến khích, động viên được người dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM, đưa phong trào NTM của huyện phát triển ngày càng khởi sắc.

Đường nông thôn xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) được bê tông hóa


Xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng NTM, các cấp, các ngành trong huyện đã phát động thi đua và hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện mở chuyên mục “Chung sức xây dựng nông thôn mới” vào thứ 6 hàng tuần thời lượng 7 phút. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên có tin bài tuyên truyền trên bản tin nội bộ, biên tập tài liệu soạn giảng, tuyên truyền, đồng thời tập huấn cho các lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng NTM. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện triển khai xây dựng NTM và thực hiện lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, triển khai và nhân rộng hiệu quả mô hình “Đi chợ cùng làn nhựa”, “Mô hình thùng rác có nắp đậy”. Hội Nông dân đã phát động phong trào “nông dân chung sức xây dựng NTM”, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau làm giàu đã được triển khai rộng rãi. Hội Cựu chiến binh phát động phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi”. Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo “Nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả” trong doanh nghiệp. Huyện đoàn Thường Tín phát động phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” với hoạt động “Bê tông hóa đường giao thông nông thôn”,...


Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện. Hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương, thủy lợi phục vụ sản xuất được ưu tiên đầu tư đảm bảo an toàn trong phòng chống lũ, tiêu thoát nước. Nổi bật là 100% hệ thống đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, đường liên thôn, xóm đã xây dựng xong đạt chuẩn, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 100% các tuyến đường ngõ, đường xóm đã được xây dựng và đảm bảo sạch, không lầy lội vào mùa mưa. 100% các tuyến đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Đến nay, có 73/88 trường đạt chuẩn quốc gia. Kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng nhanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm từ 16,83% năm 2010 xuống còn 4,95% năm 2019.


Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh như lúa hàng hóa tập trung tại xã Thắng Lợi, Nghiêm Xuyên; vùng sản xuất rau an toàn tại xã Hà Hồi, Tân Minh, Thư Phú; vùng cây ăn quả tại xã Chương Dương, Tự Nhiên; vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến. Việc tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị được quan tâm, đến nay, trên địa bàn huyện có 06 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Các mô hình liên kết đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, giúp người dân phát triển và tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu. Hợp tác xã ngày càng phát huy vai trò trong tổ chức, chỉ đạo sản xuất, liên kết nông dân với doanh nghiệp. Chương trình OCOP đã thúc đẩy quảng bá sản phẩm chủ lực của địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm, phát huy lợi thế từng địa phương.

Đến nay, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao, đến hết năm 2019, đã đạt 49,5 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3,6 lần so với năm 2010. Đến tháng 6 năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,28%. 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; 84,6% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Thường Tín phấn đấu có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Phấn đấu năm 2020 có 04 xã: Văn Bình, Hà Hồi, Nhị Khê và xã Vạn Điểm đạt xã NTM nâng cao. Năm 2020, huyện Thường Tín đạt huyện NTM. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các công trình áp dụng cơ chế đặc thù xây dựng NTM theo đề án số 04/ĐA-UBND về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM trong đó ưu tiên nguồn lực cho phát triển sản xuất. Tiếp tục đầu tư cho các mô hình sản xuất nông nghiệp. Đầu tư giống cây trồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ việc liên kết, hợp tác, hình thành các mô hình phù hợp yêu cầu điều kiện cụ thể, hình thành chuỗi sản xuất.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t