Quận Hai Bà Trưng: Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp (09:50 24/06/2020)


HNP - Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8/2020. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản đã hoàn tất.

Đại hội các phường được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình


Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng đã thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn với những quyết sách đúng đắn. Quận đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XXV đề ra, trong đó có 12 chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức. Quá trình thực hiện Nghị quyết đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện 08 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI và 03 chương trình công tác của Quận ủy, 05 nhiệm vụ chủ yếu và 02 khâu đột phá của quận. Qua đó, tạo ra bước chuyển mới trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ. 
 
Trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy Đảng từ quận đến cơ sở tập trung chỉ đạo và tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tính đến ngày 12/5/2020, đã có 694/694 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội; các chi bộ đại hội đảm bảo chất lượng, chương tình, nội dung theo đúng hướng dẫn và quy định của Đảng.
 
Hiện nay, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng có 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (50 đảng bộ, 19 chi bộ cơ sở) gồm có 694 chi bộ trực thuộc với 20.179 đảng viên. Ban Thường vụ Quận ủy đã lựa chọn 03 đơn vị tổ chức Đại hội điểm trong quý 1/2020 là Đảng bộ phường Bạch Mai (Đại hội điểm khối phường), Đảng bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội (Đại hội điểm khối hành chính sự nghiệp), Chi bộ trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (Đại hội điểm chi bộ cơ sở). Tính đến ngày 17/6/2020, 69/69 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.
 
Đảng bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội - Đại hội điểm khối hành chính sự nghiệp thành công tốt đẹp
 
Quận ủy đã triển khai đánh giá, tổng kết các Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; 03 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy (khóa XXV); đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2015 - 2020 và phương hương nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 - 2025 để làm căn cứ xây dựng báo cáo chính trị đại hội.
 
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XXVI Đảng bộ Quận đã thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ Quận (lần 2) và tổ chức 03 hội nghị lấy ý kiến góp ý. Sau khi tổng hợp, tiếp thu những ý kiến góp ý tại các hội nghi, đã công bố những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XXVI Đảng bộ quận trên Cổng thông tin điện tử quận để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong Nhân dân. Đồng thời, phát hành dự thảo Văn kiện xin ý kiến tại Đại hội của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy.
 
Bên cạnh đó, tiểu ban văn kiện đã xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ Quận khóa XXV. Dự thảo Báo cáo kiểm điểm đã được thảo luận tại hội nghị Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ quận và đã phát hành để xin ý kiến tại Đại hội của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy. Trong công tác nhân sự, Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội XXVI, xây dựng Kế hoạch công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội; phân công cụ thể nhiệm vụ, tiến độ hoàn hành các nội dung công việc cho các thành viên. Đã tiến hành xây dựng Báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020. Xây dựng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Quận thông qua phương hướng nhân sự và biểu quyết số lượng, cơ cấu, số dư Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Hiện nay, Quận đã thực hiện xong quy trình giới thiệu tái cử gồm 28 đồng chí tái cử BCH, 09 đồng chí tái cử Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư Quận ủy tái cử, 06 đồng chí tái cử Ủy ban kiểm tra. Dự kiến, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 vào giữa tháng 6/2020 và hoàn thiện Đề án nhân sự báo cáo Thành ủy theo đúng tiến độ. 
 
Căn cứ Quyết định số 8637-QĐ/TU ngày 5/5/2020 của Thành ủy Hà Nội “về tổng số đại biểu và phân bổ số lượng đại biểu chính thức cho các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025)”, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng được phân bổ 16 đại biểu, trong đó 01 đại biểu đương nhiên là đồng chí Bí thư Quận ủy và 15 đại biểu bầu tại Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI.

Nghi Dung


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t