Thanh Trì: Phát huy truyền thống, sức sáng tạo xây dựng huyện giàu mạnh, văn minh (20:33 22/06/2020)


HNP - Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Thanh Trì đã hoàn thành 17/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Năm 2017, huyện đã đạt chuẩn NTM, hoàn thành trước 2 năm theo kế hoạch; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba; 02 năm liên tục được TP tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối huyện. Đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ huyện bước vào nhiệm kỳ mới, xây dựng phát triển huyện thành quận giàu mạnh, văn minh.


Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế huyện phát triển ổn định, tăng trưởng khá; cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; các thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển; hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hằng năm. Tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 tăng 10,2%/năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/năm, tăng 28 triệu đồng so với năm 2015, vượt 20% so với kế hoạch đề ra.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng công nghiệp, nông nghiệp. Hiện, tỷ trọng thương mại dịch vụ chiếm 39,6% (tăng 13,7% so với năm 2015); công nghiệp, xây dựng chiếm 55,1% (giảm 11,3% so với năm 2015); nông nghiệp, thủy sản chiếm 5,3% (giảm 2,4% so với năm 2015).

Toàn huyện có 4.284 doanh nghiệp và 10.254 hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ (số doanh nghiệp tăng 102%, số hộ kinh doanh tăng 12% so với năm 2015). Số doanh nghiệp và hộ sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng với 1.867 doanh nghiệp và 1.288 hộ sản xuất. Đồng thời, tập trung phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống. Hiện nay, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi đang hoạt động ổn định với 34 doanh nghiệp, hàng năm thu hút trên 2.500 lao động. Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều thu hút trên 120 doanh nghiệp, hộ kinh doanh với trên 1.500 lao động…

Nông nghiệp tuy đã giảm tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế nhưng vẫn tăng trưởng nhẹ. Trong 5 năm qua, huyện đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với liên kết chuỗi; triển khai thực hiện 02 đề án xây dựng và phát triển cac vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh, một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, thí điểm một số mô hình mới, duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung, an toàn sinh học. Hiện, huyện duy trì 796,3ha/năm diện tích nuôi trồng thủy sản, sản lượng bình quân đạt trên 4.140 tấn, doanh thu đạt trên 200 tỷ đồng/năm: Khu nuôi trồng thủy sản tập trung xã Đông Mỹ, Đại Áng với 194ha; mô hình nuôi cá thâm canh ứng dụng công nghệ cao “sông trong ao” diện tích 15ha tại xã Đại Áng. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và chăn nuôi trồng thủy sản ước đạt 242 triệu đồng, tăng 82 triệu đồng so với năm 2015, vượt 15,2% so với kế hoạch.

Đáng chú ý, các thành phần kinh tế được đầu tư, khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện phát triển thuận lợi. Trên địa bàn huyện có 22 doanh nghiệp có vốn Nhà nước, 26 doanh nghiệp có vốn đầu tư và liên doanh với nước ngoài, 6.055 doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, 48 hợp tác xã dịch vụ. Tổng vốn đầu tư của khu vực ngoài doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 ước đạt 39.971 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, chiếm 94,8% vốn đầu tư.


Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, số thu ngân sách Nhà nước hàng năm đều đạt và vượt dự toán TP giao, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 1.728 tỷ đồng, tăng 213,6% so với số thu thực hiện năm 2015.

Đặc biệt, huyện Thanh Trì đã hoàn thành xây dựng NTM hoàn thành trước 2 năm là đơn vị thứ ba của TP Hà Nội được công nhận đạt chuẩn NTM (năm 2017). Đến nay, cơ bản các xã đều đạt các tiêu chí theo chuẩn NTM nâng cao.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; tập trung nguồn lực thực hiện khâu đột phá phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội tạo nền tảng phát triển huyện theo hướng đô thị. Trong nhiệm kỳ, đã cân đối bố trí hơn 1.210 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 50,5% tổng nguồn vốn đầu tư công) từ nguồn ngân sách huyện và huy động từ ngân sách TP hơn 402 tỷ đồng thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, các khu đấu giá, khu tái định cư. Đã hoàn thành xây dựng 17 dự án đường giao thông với tổng chiều dài 25,96km, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông; đã đầu tư trên 1.184 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 49,5% tổng nguồn vốn đầu tư công) để xây dựng mới 8 trường học, 02 trụ sở xã, 08 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, 05 trạm y tế xã; cải tạo nâng cấp 17 trường học…

Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng được thực hiện quyết liệt, siết chặt kỷ cương, có nhiều tiến bộ. Trong 5 năm, toàn huyện đã xử lý 1.552 trường hợp vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị, phạt 630 triệu đồng; giải tỏa 33 chợ cóc, chợ tạm… Trong nhiệm kỳ, đã cấp gần 4.000 giấy phép xây dựng cho tổ chức, cá nhân với diện tích trên 520.000m2 sàn xây dựng; đã kiểm tra 3.782 trường hợp xây dựng, phát hiện 771 trường hợp vi phạm, xử lý dứt điểm 707 trường hợp, tỷ lệ xử lý vi phạm đạt 91,7%. Tỷ lệ các công trình xây dựng có phép đạt trên 94,8%.

Bên cạnh đó, văn hóa-xã hội tiếp tục được chăm lo phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực. Giáo dục-đào tạo được chú trọng đầu tư phát triển cả về quy mô và chất lượng; ứng dụng khoa học công nghệ giúp nâng cao năng suất lao động. Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 82,4% (56/68 trường); tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đỗ vào lớp 10 THPT công lập luôn đạt cao hơn mặt bằng chung của TP. Các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã cải tạo, xây mới 267 nhà tình nghĩa; tặng và nâng mức 1.878 sổ tiết kiệm với kinh phí 969,5 triệu đồng. Đến nay, trên địa bàn huyện cơ bản không còn hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn ổn định. Bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị-văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thanh Trì đặt mục tiêu phát triển kinh tế phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao, bền vững; rà soát, khai thác, nuôi dưỡng các nguồn thu tiến tới đảm bảo khả năng tự cân đối thu, chi ngân sách. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng thương mại, dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng đô thị, hiện đại, đồng bộ. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện thành quận vào năm 2025 theo hướng giàu đẹp, văn minh.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t