Thanh Xuân: 100% tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội (15:45 22/06/2020)


HNP - Đến ngày 16/6, 53/53 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận Thanh Xuân tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 (đạt tỷ lệ 100%).

Trong đó, 28 đảng bộ cơ sở và 25 chi bộ cơ sở. Kết quả, có 50/53 TCCS đảng tổ chức đại hội đúng chương trình, đảm bảo nguyên tắc, bầu cấp ủy khóa mới đúng, đủ theo Đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt. Có 02/53 TCCS đảng tổ chức đại hội bầu khuyết cấp ủy (Đảng bộ phường Hạ Đình và Đảng bộ Chi cục Thuế quận; trong đó, Đảng bộ phường Hạ Đình bầu BCH gồm 14 đồng chí, khuyết 01 đồng chí (theo Đề án là 15 đồng chí, nhưng do chưa có nhân sự Trưởng Công an phường); Đảng bộ Chi cục Thuế quận bầu BCH gồm 06 đồng chí, khuyết 01 đồng chí (thực hiện Đề án là 07 đồng chí, nhưng do chưa có nhân sự Chi cục trưởng). Có 01/53 TCCS đảng tổ chức đại hội 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới (Chi bộ Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội; đang thực hiện chủ trương giải thể để thành lập trường phổ thông công lập nhiều cấp học chất lượng cao, nên chưa thực hiện nội dung bầu cấp ủy khóa mới).

Có được kết quả trên là do Quận ủy Thanh Xuân đã nhận diện chính xác những tổ chức cơ sở đảng có khó khăn về nhân sự cấp ủy để tập trung tháo gỡ. Quận ủy chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy các phường chuẩn bị tốt công tác nhân sự của MTTQ và các đoàn thể tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo theo quy định của Thành ủy. Đồng thời, các tổ công tác của Quận ủy luôn chủ động bám sát cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và rút kinh nghiệm kịp thời, nhất là trong công tác điều hành Đại hội, điều hành nội dung bầu cử của đoàn chủ tịch và công tác kiểm phiếu của đại hội… Đặc biệt, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội; quán triệt, tuyên truyền và triển khai nghiêm túc, bám sát các văn bản hướng dẫn của Thành ủy, Quận ủy; chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban đại hội, phân công tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, đồng bộ và trách nhiệm. Qua đó, góp phần quan trọng để tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận Thanh Xuân lần thứ VI.

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong 03 ngày 30, 31/7/2020 và 01/8/2020.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t