Bắc Từ Liêm: Chú trọng giải quyết dứt điểm kiến nghị của nhân dân (12:01 19/06/2020)


HNP - Xác định công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị cử tri là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động HĐND các cấp, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND quận Bắc Từ Liêm đã quy định rõ trách nhiệm của Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND cùng các cơ quan có liên quan trong việc tiếp dân, tiếp nhận đơn thư và xử lý chuyển đơn, theo dõi đôn đốc việc giải quyết đơn thư của công dân, cử tri.

Từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2018, Thường trực HĐND Quận thực hiện tiếp công dân vào sáng thứ năm hàng tuần tại trụ sở tiếp dân của Quận nhưng từ đầu năm 2019 đến nay, Thường trực HĐND Quận tiếp dân vào sáng thứ 5 tuần cuối cùng của tháng, trong đó, Chủ tịch HĐND quận đảm bảo tiếp dân 02 buổi/quý; các buổi còn lại có sự phân công giữa các thành viên Thường trực HĐND. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND quận đã trực tiếp dân trên 150 buổi.

Bên cạnh đó, đại biểu HĐND Quận trực tiếp công dân vào sáng thứ 6, tuần cuối cùng hàng tháng, tại trụ sở UBND các phường theo đơn vị bầu cử (đối với các đơn vị bầu cử có 2 phường thực hiện tiếp dân luân phiên giữa các phường theo lịch hành năm). Tổ trưởng tổ đại biểu có trách nhiệm phân công Đại biểu HĐND trong tổ tiếp dân, xây dựng lịch tiếp dân của Tổ đại biểu gửi Thường trực HĐND Quận tổng hợp, đăng công khai; tổng hợp tình hình tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của Tổ đại biểu báo cáo Thường trực HĐND Quận. Đại biểu HĐND bận không tiếp dân được theo lịch phải báo cáo Tổ trường tổ đại biểu để phân công đại biểu HĐND khác trong tổ tiếp thay.

Hàng ngày, Văn phòng HĐND-UBND Quận cử cán bộ trực tiếp công dân để tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị của công dân tại trụ sở Ban tiếp công dân của Quận. Cùng với đó, từ đầu năm 2019 đến nay, quận Bắc Từ Liêm đã triển khai việc sử dụng phần mềm quản lý đơn thư KNTC của Thành phố trên địa bàn Quận và các phường. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có tổng số gần 100 đơn thư đã được Thường trực HĐND Quận và Đại biểu HĐND tiếp nhận, xử lý chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và được theo dõi đôn đốc kết quả giải quyết.

Thường trực HĐND Quận đã phối hợp với UBND, UBMTTQ Quận và các phường tổ chức tốt gần 200 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố và đại biểu HĐND Quận trước và sau các kỳ họp đảm bảo an toàn, dân chủ và đúng luật. Trong hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, các kiến nghị cử tri được 2 thư ký ghi chép đầy đủ; biên bản được chuyển tới Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tổng hợp. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Thành phố, có trên 600 lượt ý kiến cử tri đã được các cơ quan trả lời, giải đáp. Thường trực HĐND Quận đã tổng hợp các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Thành phố chuyển tới Văn phòng HĐND Thành phố tổng hợp, đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Quận chuyển tới UBND quận để tiếp thu, giải quyết. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Quận, đại biểu HĐND Quận đã yêu cầu các phòng, ban, ngành của Quận, UBND các phường tiếp thu, trả lời trực tiếp kiến nghị tại hội nghị. 100% kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Quận đã được UBND Quận tiếp thu, trả lời bằng văn bản.

Theo Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Hữu Tuyên, khó khăn trong công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri của quận là do quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, có nhiều dự án đang giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện kéo dài qua nhiều thời kỳ với nhiều thay đổi trong chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, vì vậy số lượng kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo còn nhiều. Một số đơn thư, kiến nghi của công dân đã được các cơ quan từ Quận tới Thành phố, Trung ương xem xét giải quyết hết thẩm quyền nhung công dân vẫn không đồng tình, tiếp tục lên trụ sở tiếp dân có ý kiến, tạo áp lực cho các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, số lượng kiến nghị của cử tri trên địa bàn quận rất lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực và thuộc trách nhiệm giải quyết không chỉ của Quận mà còn liên quan đến nhiều sở, ban, ngành. Vì vậy, việc theo dõi, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ở một số nội dung chưa kịp thời.

Bên cạnh đó, sự phối hợp của các sở, ban, ngành với UBND Quận trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri có lúc, có nơi chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; một số nội dung cử tri của Quận kiến nghị nhiều lần, UBND Quận có nhiều văn bản đề nghị nhưng việc giải quyết kéo dài, chưa triệt để như: vấn đề cấp nước sạch, cắt tỉa cây xanh, chiếu sáng, trật tự đô thị,...

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, HĐND quận sẽ tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND trong lĩnh vực này để cung cấp thông tin kịp thời cho đại biểu HĐND, giúp đại biểu HĐND có đầy đủ thông tin, thuận lợi trong công tác tiếp dân.

Cùng với đó, HĐND quận chú trọng thực hiện tốt công tác tổng hợp, phân loại kiến nghị của cử tri đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng thẩm quyền. Tăng cường hoạt động đi cơ sở, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND để kịp thời nắm bắt những vấn đề bức xúc tại địa phương, hiểu rõ, nắm chắc và phản ánh chính xác, kịp thời vấn đề tới Tổ đại biểu HĐND, Thường trực HĐND và chính quyền cơ sở. Theo dõi, giám sát đến cùng để các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được giải quyết thỏa đáng. Chính quyền quận cũng chú trọng nâng cao hơn nữa trách nhiệm giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những vấn đề cử tri có ý kiến, kiến nghị thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, các cơ quan liên quan tăng cường sự phối hợp, bàn bạc để giải quyết, không để kéo dài, gây thêm bức xúc cho cử tri.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t