Phú Xuyên: Sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXIII (15:33 18/06/2020)


HNP - Sáng 18/6, Huyện Đoàn Phú Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXIII và sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Các tập thể và cá nhân được nhận khen thưởng


Trong thời gian qua, Huyện đoàn và 100% các cơ sở Đoàn triển khai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt học tập các Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, với trên 90% đoàn viên thanh niên được tiếp thu, học tập nghị quyểt. Hàng năm, 100% các cơ sở Đoàn đã tiến hành xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác, triển khai ký cam kết trong đoàn viên thanh niên gắn với việc thực hiện các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong phong trào tình nguyện, đã triển khai thực hiện được 9 công trình thanh niên cấp huyện với tổng giá trị làm lợi trên 500 triệu đồng; 83 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị làm lợi trên 2,7 tỷ đồng.  Trong nửa đầu nhiệm kỳ, toàn đoàn đã trồng mới 3.124 cây xanh, 38 tuyến đường hoa, 8 hàng cây thanh niên; 25 con đường, tranh tường bích họa; xóa 14 điểm đen về rác thải; 58 công trình măng non tại các Liên đội; tham gia đóng góp tích cực hưởng ứng chương trình “Rừng cây thanh niên”, “Rừng cây măng non” do Thành đoàn triển khai.

Trong thời gian tới, Huyện Đoàn Phú Xuyên tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên. Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, Hội; tiếp tục tham gia các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ trương đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục học tập các bài học lý luận chính trị. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đoàn viên thanh niên. Triển khai sâu rộng phong trào Tuổi trẻ sáng tạo tập trung vào các hoạt động: khuyến khích thanh thiếu nhi phát huy sở trường, năng lực, sáng tạo trên mọi lĩnh vực; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên trao đổi, bổ sung kiến thức chuyên môn, kiến thức khoa học; khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất...


Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t