Long Biên: Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 (20:32 22/06/2020)


HNP - Long Biên là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh. Hàng năm, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Hệ thống chính trị được xây dựng đồng bộ, không có tổ chức đảng yếu kém. Đảng bộ quận nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là những yếu tố thuận lợi trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn quận.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Long Biên


Đảng bộ quận Long Biên có 49 đơn vị trực thuộc, trong đó, 14 Đảng bộ phường; 22 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị HCSN, LLVT; 13 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp và 502 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Toàn Đảng bộ có 16.234 đảng viên.

Để chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp, cùng với triển khai công tác chỉ đạo, hướng dẫn, Quận ủy đã thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ quận và Tổ công tác chỉ đạo Đại hội cơ sở, trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, có kế hoạch, lộ trình thời gian cụ thể và triển khai thực hiện, duy trì họp giao ban định kỳ.

Các phường tổ chức trang trí trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ

Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động làm việc với Đảng ủy 14 phường để chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo các cơ sở đảng tổ chức đại hội gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và của Đảng bộ quận. Cùng với đó, chỉ đạo rà soát, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước có khó khăn. Lựa chọn chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm ở 03 tổ chức cơ sở đảng thuộc các loại hình khác nhau để rút kinh nghiệm. Đặc biệt, đã thành lập Đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị với 06 đảng ủy phường và cá nhân 06 đồng chí bí thư đảng ủy phường. Qua giám sát đã kịp thời chỉ đạo các cơ sở đảng chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng cấp cơ sở.

Định kỳ, Thường trực Quận ủy tổ chức giao ban với các Tổ công tác chỉ đạo Đại hội kịp thời nắm bắt tiến độ, tình hình tổ chức đại hội cơ sở. Cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan.

Kết quả, tính đến ngày 23/3, toàn bộ 502/502 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tiến hành xong đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội các chi bộ đã bầu được 1.459 cấp ủy viên, trong đó, có 1.090 đồng chí tái cử cấp ủy khóa mới, 369 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu.

Đại hội điểm tại Chi bộ Kho bạc Nhà nước Long Biên

Về chỉ đạo Đại hội điểm, 03 tổ chức cơ sở đảng thuộc các loại hình khác nhau được lựa chọn để tổ chức điểm để rút kinh nghiệm chung, gồm: Đảng bộ phường Gia Thụy, Đảng bộ Tòa án nhân dân quận, Chi bộ Kho bạc Nhà nước Long Biên. Đến 12/3, cả 3 đơn vị được lựa chọn đã tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở, bầu đủ cấp ủy, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư khóa mới đúng phương án được phê duyệt, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tính đến ngày 15/6/2020, 49/49 TCCS đảng thuộc Quận, 502 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức đại hội thành công đại hội. Đại hội 49 cơ sở đảng đã bầu được 399 cấp ủy viên, trong đó, 100% trong quy hoạch; 100% cấp ủy trúng cử theo phương án đã được phê duyệt; 100% cán bộ chủ chốt diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý trúng cử. Đại hội các chi bộ đã bầu được 1.459 cấp ủy viên (trong đó: 1.090 đồng chí tái cử cấp ủy khóa mới, 369 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu). Tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ tham gia cấp ủy cơ bản đảm bảo yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW, trình độ của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã được nâng lên so với giai đoạn trước. Đại hội 49 TCCS đảng cũng bầu đủ số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV theo phân bổ của Quận.

Song song với chỉ đạo Đại hội Đảng cơ sở, Quận ủy đã chủ động chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Văn kiện đại hội được chuẩn bị sớm, đã tổ chức 24 hội nghị, tổng hợp 178 ý kiến đóng góp vào văn kiện và tích cực tổng hợp các báo cáo góp ý từ 49 đại hội đảng cơ sở để hoàn thiện văn kiện trình Đại hội. Đồng thời, Quận đã thực hiện xong quy trình nhân sự tái cử, nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành,  Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên UBKT Quận ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, chỉ đạo các tiểu ban giúp việc Đại hội khẩn trương hoàn thành các nội dung theo phân công, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm hiện tại, chưa có đơn thư về nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên mới đây, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương đã đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, khoa học và bài bản của quận Long Biên, nhất là đã phát huy thế mạnh trong ứng dụng CNTT trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở.

Đồng chí cũng đánh giá cao việc rà soát công tác nhân sự cấp ủy cơ sở được thực hiện nghiêm túc, nhất là công tác tổng kết nhân sự của khóa trước, là cơ sở để xây dựng đề án nhân sự khóa tiếp theo. Công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ, nhất là giám sát cá nhân. Việc chỉ đạo đại hội điểm và chỉ đạo đại hội chi bộ quyết liệt, tập trung, vì vậy tiến độ hoàn thành sớm. Công tác nhân sự được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình, theo đúng hướng dẫn và dân chủ.
 
Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục rà soát chặt chẽ những nội dung công việc cả 3 tiểu ban để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ quận. Dự kiến, Đại hội sẽ tổ chức vào các ngày 4, 5, 6/8. Về công tác nhân sự, tiếp tục thực hiện quy trình còn lại, đảm bảo đủ nhân sự theo đúng hướng dẫn, đúng quy trình; quan tâm rà soát kỹ hồ sơ đại biểu dự đại hội.

Về công tác tuyên truyền và phục vụ đại hội, Quận cần triển khai trang trí trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước, trong và sau đại hội đối với tất cả các đơn vị trên địa bàn. Đồng thời, quan tâm công tác nắm tình hình đảng viên và nhân dân, không để bị động với các vụ việc phát sinh trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự. Chú trọng các kênh tiếp dân, tiếp xúc cử tri và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t