Quận Long Biên: Hoàn thành trước thời hạn tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở (20:30 15/06/2020)


HNP - Chiều 15/6, Quận ủy Long Biên đã giao ban đánh giá kết quả công tác chỉ đạo đại hội cơ sở; công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tính đến ngày 15/6/2020, 49/49 TCCS đảng thuộc Quận, 502 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức đại hội thành công đại hội. Đại hội 49 cơ sở đảng đã bầu được 399 cấp ủy viên, trong đó, 100% trong quy hoạch; 100% cấp ủy trúng cử theo phương án đã được phê duyệt; 100% cán bộ chủ chốt diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý trúng cử. Đại hội các chi bộ đã bầu được 1.459 cấp ủy viên (trong đó: 1.090 đồng chí tái cử cấp ủy khóa mới, 369 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu). Tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ tham gia cấp ủy cơ bản đảm bảo yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW, trình độ của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã được nâng lên so với giai đoạn trước. Đại hội 49 TCCS đảng cũng bầu đủ số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV theo phân bổ của Quận.

Song song với chỉ đạo Đại hội Đảng cơ sở, Quận ủy đã chủ động chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Văn kiện đại hội được chuẩn bị sớm, đã tổ chức 24 hội nghị, tổng hợp 178 ý kiến đóng góp vào văn kiện và tích cực tổng hợp các báo cáo góp ý từ 49 đại hội đảng cơ sở để hoàn thiện văn kiện trình Đại hội. Đồng thời, Quận đã thực hiện xong quy trình nhân sự tái cử, nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên UBKT Quận ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.Bên cạnh đó, chỉ đạo các tiểu ban giúp việc Đại hội khẩn trương hoàn thành các nội dung theo phân công, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp.

* Trước đó, Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo các sở, ngành Thành phố vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV. Tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo tại hội nghị đã có 06 ý kiến phát biểu trực tiếp và bằng văn bản của sở, ngành Thành phố. Đa số đại biểu ghi nhận và đánh giá cao quá trình chuẩn bị  dự thảo báo cáo chính trị được thực hiện khoa học, chặt chẽ, bài bản. Dự thảo báo cáo có bố cục hợp lý; chủ đề bám sát với mục tiêu, tầm nhìn của Quận. Nội dung đánh giá trên 8 lĩnh vực đều thể hiện rõ số liệu, kết quả. Đồng thời đánh giá cao sự sáng tạo, tận dụng các tiềm năng, thế mạnh của quận, đưa ra các mục tiêu, giải pháp xây dựng Quận trong 5 năm tới phù hợp với điều kiện và yêu cầu của thực tiễn khách quan. Một số ý kiến của các đồng chí lãnh đạo sở, ngành gợi ý về việc xác định khâu đột phá, cần trọng tâm, phù hợp với đặc điểm của Quận; bổ sung nội dung dự báo tình hình tác động trong nhiệm kỳ tới và giải pháp giải quyết vấn đề về trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, ý thức đô thị của người dân… làm động lực then chốt để phát triển.


Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật