Thanh Oai: Biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020 (16:26 12/06/2020)


HNP - Sáng 12/6, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp và chào mừng huyện Thanh Oai đạt chuẩn Nông thôn mới.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu


Trong giai đoạn 2015-2020, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã tổ chức phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ trong toàn huyện, 100% các đơn vị đăng ký cam kết thi đua. Bên cạnh đó, Phong trào sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ huyện Thanh Oai đã có bước chuyển biến mạnh mẽ về chất. Kết quả, trong 5 năm 2015-2020, có 4.561 đồng chí đạt danh hiệu sáng kiến, sáng tạo cấp trên cơ sở, 436 đồng chí đạt danh hiệu cấp ngành và thành phố. Đã có 136 sáng kiến sáng tạo được áp dụng vào sản xuất và công tác tại các đơn vị, trường học giá trị làm lợi hàng tỷ đồng; Trong 5 năm đã có 2.500 lượt cá nhân đạt lao động giỏi, lao động tiên tiến; 1.145 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 64 giáo viên giỏi cấp thành phố; 1.563 lượt cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, hàng chục cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp thành phố. Nhiều cá nhân, tập thể được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bằng khen của UBND thành phố và các ngành Trung ương.

Trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các cấp công đoàn đã tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ và cụ thể hóa nội dung của phong trào thi đua cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị như: phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong ngành giáo dục; phong trào “Điều dưỡng viên giỏi", “Y tá giỏi” của ngành Y tế, cuộc vận động người CB, CC, VC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”… từ đó, tạo sự đa dạng phong phú mà vẫn đảm bảo các nội dung chủ yếu của phong trào…

Giao lưu điển hình tiên tiến

Trong thời gian tới, huyện Thanh Oai tiếp tục Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong CNVCLĐ gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức. phong cách Hồ Chí Minh” nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, huyện Thanh Oai lần thứ XXIII: Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của các cấp Công đoàn về công tác thi đua, khen thưởng. Hàng năm, phấn đấu 100% các CĐCS tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; 100% công đoàn khối HCSN tổ chức hội nghị CBCC, có từ 75% công đoàn khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đủ điều kiện tổ chức hội nghị NLĐ; 70% trở lên tập thể CNVCLĐ đạt các danh hiệu thi dua, đạt chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp" và có trên 90% cơ quan, đơn vị có tổ chức công đoàn đạt “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Tại hội nghị, 29 tập thể, 42 cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; 10 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 42 và Chỉ thị 03 về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… được biểu dương, khen thưởng.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t