Gia Lâm: Tập trung quyết liệt các biện pháp thực hiện "mục tiêu kép" (10:59 17/06/2020)


HNP - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 7/4/2020 của UBND Thành phố, huyện Gia Lâm đã tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện do tác động của dịch Covid-19.

6 tháng đầu năm 2020, huyện Gia Lâm đã thực hiện quyết liệt công tác cải cách TTHC; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và không tự tạo ra bất cứ rào cản nào ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội. Ngay từ đầu năm, UBND Huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành các kế hoạch và nhiều văn bản nhằm triển khai đồng bộ công tác CCHC trên các lĩnh vực: TTHC, CNTT, tài chính công, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chấm chỉ số CCHC, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đáng chú ý, thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND Thành phố, UBND Huyện đã chỉ đạo rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, cải cách TTHC và đẩy mạnh giải quyết TTHC công trực tuyến. Đến nay, cấp huyện đã đơn giản hóa 35 TTHC, tổng thời gian được rút ngắn là 116,5 ngày; 22/22 xã, thị trấn thực hiện đơn giản hóa TTHC, thời gian được rút ngắn trung bình trên 30 ngày làm việc. Hiện, có 300 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và 164 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã, thị trấn, toàn bộ đã được chuẩn hóa và xây dựng quy trình giải quyết theo ISO, được xây dựng thành các file mềm và thực hiện công khai theo quy định. Đến nay, 100% các phòng chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn hoàn thiện chuyển đổi quy trình giải quyết TTHC theo Hệ thống ISO từ 9001:2008 sang Hệ thống ISO 9001:2015, 78/78 trường học áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào quản lý. Kết quả chấm điểm chỉ số CCHC công năm 2019, huyện Gia Lâm đứng thứ 4/30 quận, huyện toàn Thành phố.

Cùng với triển khai cải cách về TTHC, huyện cũng đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra. Đến nay, đã tổ chức 14 cuộc thanh tra kinh tế xã hội theo kế hoạch và đột xuất (09 cuộc theo kế hoạch; 05 cuộc đột xuất). Đồng thời, chỉ đạo tập trung khắc phục triệt để các nội dung còn tồn tại theo các kết luận thanh tra, kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán trên địa bàn. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, trong đó, đề cao vai trò người đứng đầu. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng. Đến nay, huyện đã tiếp nhận, thụ lý 198 đơn thư, đã giải quyết 171 đơn, đạt 91,7% tổng số đơn thư đến hạn giải quyết. Thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức hòa giải thành công 47/54 vụ đạt tỷ lệ 87%.

Cùng với đó, huyện tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, thực hiện tốt công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, hoàn thành dự án, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả. Công tác tài chính ngân sách thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo nguồn cho chi đầu tư phát triển phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Kết quả, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 1.472 tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán Thành phố và Huyện giao, bằng 189,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu thuế ngoài quốc doanh ước đạt 178,5 tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán Thành phố và Huyện giao, bằng 91,3% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền sử dụng đất ước đạt 282,3 tỷ đồng, bằng 13,9% dự toán Thành phố và Huyện giao, bằng 114,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, lẻ, kẹt đến nay đạt 40,3 tỷ đồng.

Huyện cũng chỉ đạo chi ngân sách đúng luật, hiệu quả, kịp thời. Thực hiện tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, giãn, hoãn các khoản chi chưa thực sự cần thiết và rà soát, thực hiện cắt giảm ít nhất thêm 5% dự toán chi thường xuyên (ngoài số tiết kiệm 10% dành nguồn cải cách tiền lương Thành phố giao); huy động các nguồn: kết dư ngân sách, dự phòng ngân sách, cải cách tiền lương,... để ưu tiên cho các nhiệm vụ chi thường xuyên cấp bách, cấp thiết, đặc biệt là đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ an sinh xã hội; đồng thời đảm bảo nguồn cho chi đầu tư phát triển phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Tổng chi NSNN ước thực hiện 6 tháng đàu năm đạt 939 tỷ đồng, bằng 29,1% dự toán giao, bằng 114,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: chi thường xuyên 398 tỷ đồng, bằng 49,9% dự toán giao, bằng 108,4% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư XDCB 373 tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán giao, bằng 86,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư XDCB, Gia Lâm đã tập trung xử lý và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ GPMB, trong đó, tổ chức thực hiện công tác GPMB của 41 dự án với tổng diện tích phải GPMB 134,36 ha, ước thực hiện 6 tháng đầu năm GPMB được 45,05 ha, bằng 33,5%, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 172 tỷ đồng cho 1.530 hộ dân và tổ chức. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án giao thông hạ tầng khung, cơ bản thực hiện xong GPMB: Đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị, đường 179 đến đường gom Quốc lộ 5B, đường từ dốc đê Phù Đổng đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Trung Mầu... 

Đáng chú ý, huyện đã thực hiện tốt quản lý nhà đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận, sử dụng đất có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Ước 6 tháng đầu năm, đã cấp được 180 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân, đạt 60% kế hoạch;thực hiện hỗ trợ kịp thời cho 10.965 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gần 14,4 tỷ đồng; rà soát, phê duyệt danh sách các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Chính phủ còn lại, triển khai thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời và đảm bảo đúng quy định.
 
Với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tự giác, tích cực của nhân dân, huyện Gia Lâm đã đạt được thành công bước đầu quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn, tình hình dư luận xã hội ổn định, đồng thuận với việc triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Đây là tiền đề vững chắc để huyện tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cả năm 2020.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật