Đại hội Đảng bộ Cơ quan dân, đảng quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (19:25 09/06/2020)


HNP - Trong 2 ngày 8 và 9/6, Đảng bộ Cơ quan dân, đảng quận Long Biên đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Quận ủy Đỗ Mạnh Hải tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan dân, đảng quận đã đoàn kết thống nhất, có nhiều đổi mới, sáng tạo; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ góp phần quan trọng vào thành tựu chung của quận. Trong đó, triển khai quán triệt kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp tới 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung củng cố tổ chức, bộ máy; sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố theo chỉ đạo của Thành ủy. Thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận; Sắp xếp tổ chức, bộ máy 05 đơn vị sự nghiệp thuộc Quận; Chấm dứt hoạt động của 159 chi hội nông dân cơ sở, 11 hội nông dân cấp phường và Hội nông dân cấp Quận, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, hội viên đảm bảo quy định. Thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp Quận, góp phần giảm đầu mối quản lý của quận xuống còn trên 40 cơ sở đảng.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các khâu của công tác cán bộ. Trong nhiệm kỳ, đã tham mưu Quận ủy bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 186 cán bộ; điều động, luân chuyển 68 lượt cán bộ; giới thiệu bầu cử vào các chức danh cán bộ chủ chốt 193 đồng chí. Tổ chức 384 lớp bồi dưỡng cho 96.192 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp đã kiểm tra đã kiểm tra 672 lượt tổ chức đảng, 132 đảng viên; giám sát 593 lượt tổ chức đảng và 161 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 1246 lượt tổ chức đảng và 92 đảng viên, thi hành kỷ luật 19 đảng viên; xem xét, chỉ đạo giải quyết 11 đơn tố cáo, 03 đơn khiếu nại. 
 
Công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tiến hành dân chủ, nghiêm túc, đảm bảo khách quan. Trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó 15 đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Cơ quan được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
 
Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội
 
Đại hội Đảng bộ Cơ quan dân, đảng quận Long Biên lần thứ IV đã thành công tốt đẹp, 10 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t