Phú Xuyên rà soát các tiêu chí thực hiện huyện nông thôn mới (20:34 05/06/2020)


HNP - Chiều 5/6, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh đã chủ trì hội nghị rà soát các tiêu chí thực hiện huyện nông thôn mới và xã Đại Thắng xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị


Thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động và tổ chức lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhiều xã có xuất phát điểm thấp nhưng sau 10 năm triển khai, tất cả các xã trong huyện đã tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đến nay, toàn huyện đã có 25/25 xã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM. Huyện đã thực hiện đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM, 2 tiêu chí cơ bản đạt là tiêu chí về an ninh trật tự và tiêu chí môi trường.
 
Về việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, Đảng bộ, chính quyền xã Đại Thắng đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao (giai đoạn 2018 - 2020). Đến nay, xã đã được đầu tư kinh phí trên 63,3 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn đối ứng của thôn, xã và nhân dân đóng góp để xây dựng hàng chục công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Qua rà soát thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, xã Đại Thắng tự đánh giá đạt 96,3/100 điểm. Để đạt xã NTM nâng cao trong năm 2020, xã Đại Thắng đã tập trung xây dựng cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm sáng – xanh - sạch - đẹp; tập trung phát kinh tế làng nghề, cơ giới hoá, dịch vụ trong trong sản xuất nông nghiệp; Các trường học nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và cơ sở vật chất, xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
 
Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh: Để phấn đấu đạt các tiêu chí huyện nông thôn trong năm 2020, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở. Trên cơ sở xác định cụ thể những tiêu chí, chỉ tiêu nào đạt và chưa đạt, từ đó xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. 
 
Đối với xã Đại Thắng, để phấn đấu xã NTM nâng cao, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là vai trò chủ thể của người dân thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, phối hợp với các các cơ quan chuyên môn huyện rà soát lại các tiêu chí chưa đạt phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2020.

Thanh Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t