Hoàn Kiếm: Đơn giản hóa TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh (15:14 10/06/2020)


HNP - Sáu tháng đầu năm 2020, quận Hoàn Kiếm đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung, chương trình công tác trọng tâm, đồng thời, cùng với cả hệ thống chính trị quận, phường triển khai đồng bộ, chủ động, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thúc đẩy kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn.

Để duy trì nghiêm trật tự, kỷ cương hành chính, quận Hoàn Kiếm đã tăng cường kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất. Quận đã thành lập 06 đoàn kiểm tra công vụ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại UBND 18 phường và các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, hoạt động kiểm soát TTHC gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Quận đã tổ chức niêm yết công khai 241 TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND quận; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận tiếp nhận 6.423 hồ sơ hành chính, đã giải quyết 6.387 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,43%).

Đáng chú ý, quận còn tăng cường thông tin, tuyên truyền đến doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, các đơn vị thuộc quận; nâng cao nhận thức ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ CB, CC của các đơn vị về việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19. Kết quả, đã triển khai 339 lượt xe tuyên truyền lưu động tại 18 phường và 90 điểm cố định trên địa bàn quận. Đã cấp phát 239.151 tờ rơi, 119.007 áp phích, 120 pano; đã biên soạn và phát hành 35.000 tờ gấp tuyên truyền “Tìm hiểu một số quy định phòng chống, xử lý vi phạm về bệnh truyền nhiễm”. Đồng thời, tiếp tục rà soát số liệu để thực hiện các gói hỗ trợ cho hộ kinh doanh và các đối tượng hưởng trợ cấp, đảm bảo triển khai kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định.

Nhằm tiết giảm thời gian và chi phí cho HTX, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, Hoàn Kiếm đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố, Cổng dịch vụ công quốc gia và phần mềm điều hành tác nghiệp quận; duy trì tốt hoạt động Cổng thông tin điện tử quận, 18 phường và các trường học; trang thông tin điện tử Hoàn Kiếm 360°; Triển khai xây dựng phòng điều hành thông minh quận Hoàn Kiếm tại trụ sở UBND quận nhằm kết nối hình ảnh camera giám sát trên địa bàn quận (từ Công an quận); theo dõi Bộ phận Một cửa quận, 18 phường; quản lý hệ thống chiếu sáng thông minh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Song song với đó, thực hiện quyết liệt công tác cải cách TTHC; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và không tự tạo ra bất cứ rào cản nào nhằm hỗ trợ ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Xây dựng Chương trình hành động cụ thể để cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền. Tính đến ngày 30/4/2020, UBND quận đã cấp 425 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (trong đó: cấp mới 294 trường hợp, cấp thay đổi 131 trường hợp).

Cùng với cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, quận cũng thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp. Cụ thể, công khai các văn bản pháp quy của Chính phủ, các quy hoạch, kế hoạch phát triển của Thành phố, các quy định hướng dẫn giải quyết các TTHC của quận trên Cổng giao tiếp điện tử của quận và tại địa điểm làm TTHC để các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn dễ tiếp cận, không mất thời gian tìm kiếm. Đặc biệt quan tâm cập nhật các quy định và hướng dẫn TTHC liên quan đến đầu tư, đất đai, cơ chế chính sách, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư, các dự án đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. Bên cạnh đó, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kết nối điện tử, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản cho người dân; Công khai hóa TTHC có liên quan về đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

Ngoài ra, thực hiện kiểm tra và phối hợp thanh tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn theo hướng lồng ghép, phối hợp và kế thừa kết quả hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị. Công khai kế hoạch kiểm tra để tránh trùng lặp, chồng chéo; Tạo môi trường lành mạnh, an toàn để hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật; Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

Phối hợp với Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội tổ chức khóa đào tạo cho các hộ kinh doanh trên địa bàn quận. Đặc biệt, tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận với MTTQ, các tổ chức CT-XH và đại diện nhân dân trên địa bàn quận; đồng thời chỉ đạo các phường tổ chức tốt Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND với MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân trên địa bàn phường năm 2020; đối thoại với các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, TTHC trên địa bàn quận định kỳ.

Từ nay đến cuối năm, quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tăng cường kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính của CB, CC, VC tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường. Tập trung triển khai thực hiện cải cách TTHC và đề cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của CB, CC. Nâng cao tính minh bạch và công khai các văn bản pháp quy, các kế hoạch, quy định của Thành phố, quận trên cổng giao tiếp điện tử của quận để các tổ chức, doanh nghiệp. Khuyến khích các sáng kiến cải cách nhằm rút ngắn quy trình, giảm số lượng và đơn giản hóa TTHC.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, chế độ hội họp; tăng cường công tác phối hợp trong thực thi công vụ; thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn, bảo đảm thông tin kịp thời, minh bạch. Quận cũng đẩy nhanh tiến độ ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC; Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài ra, thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm; xóa bỏ căn bản tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan, đơn vị; Nâng cao năng lực canh tranh ngành du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics để tạo thuận lợi và giảm chi phí kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t