Chương Mỹ kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2020 (15:36 04/06/2020)


HNP - Sáng 4/6, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Chương Mỹ đã họp kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm; triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị


Đến hết tháng 5/2020, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89% dân số. Số người tham gia BHYT là 246.563 người, tăng 6.269 người so với cùng kỳ năm trước; tăng 1.965 người so với tháng 12/2019, đạt 97,15% kế hoạch. Số người tham gia BHXH bắt buộc 33.077 người, tăng 1.044 người so với cùng kỳ năm trước, giảm 845 người so với tháng 12/2019, đạt 85,4% số người thuộc diện tham gia.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 31.734 người, tăng 1.227 người so với cùng kỳ năm trước giảm, 728 người so với tháng 12/2019, đạt 84,25% số người thuộc diện tham gia. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.440 người, tăng 429 người so với cùng kỳ năm trước, tăng 50 người so với tháng 12/2019, tương ứng tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện so với năm 2019 đạt 3,6%.

Tính đến tháng 5/2020, có 432 đơn vị nợ với tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi là 25,6 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ 2,79%, tăng 16,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Công tác giải quyết chế độ đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đầy đủ, an toàn đúng quy định. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH huyện phối hợp cùng Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 cho 10.367 người với số tiền 86 tỷ đồng qua 2 hình thức ATM và chi trả tiền mặt tại nhà người hưởng đảm bảo an toàn chính xác.

Trong 5 tháng đầu năm đã thực hiện giải quyết và chi trả các chế độ BHXH với số tiền 264 tỷ đồng. Toàn huyện có 37 điểm khám chữa bệnh BHYT. 5 tháng đầu năm 2020, số lượt khám chữa bệnh BHYT là 131.188 lượt người với chi phí khám chữa bệnh BHYT đề nghị thanh toán là 29,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến công tác phát triển đối tượng, tỷ lệ bao phủ BHXH. Tỷ lệ học sinh sinh viên toàn huyện tham gia BHYT chưa đạt 100% (hiện mới chỉ đạt 90,02%). Đến nay, còn 7.235 học sinh sinh viên chưa tham gia BHYT. Tình hình nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, doanh nghiệp tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Toàn huyện có 99% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH và giao - nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Song vẫn còn 41 đơn vị chưa thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử…

Năm 2020, Chương Mỹ phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,1% dân số, tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 95% số người thuộc diện tham gia, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 95%, tốc độ gia tăng đối tượng tham BHXH tự nguyện đạt 30%; 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT... Để thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn và các chỉ tiêu trên, Ban chỉ đạo huyện đã đề ra những nhiệm vụ và 11 giải pháp cụ thể trong những tháng cuối năm và thời gian tiếp theo.


Hoài Lưu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t