268 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (16:27 02/06/2020)


HNP - Chiều 2/6, tại trụ sở Viện Hàn lâm xã hội Việt Nam, Đảng bộ quận Ba Đình tổ chức phiên trù bị Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, với 268 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho hơn 18 ngàn đảng viên thuộc 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Toàn cảnh đại hội


Tại phiên trù bị, 100% đại biểu dự đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung bầu: Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Chương trình đại hội phiên chính thức, Quy chế làm việc của đại hội…
 
Cũng tại phiên trù bị, đại diện Đoàn Chủ tịch đã phổ biến một số điểm tại Quy chế bầu cử trong Đảng và quán triệt một số nội dung quan trọng. Điểm mới trong kỳ Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình nhiệm kỳ 2020-2025 là thực hiện chủ trương thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy tại Đại hội; áp dụng kiểm phiếu bằng máy tính, sử dụng phần mềm kiểm phiếu, bảo đảm tính bảo mật do Ban Tổ chức Trung ương quản lý, cung cấp.
 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam quận Ba Đình Đỗ Thị Duy Nhiên cũng đã gợi ý một số nội dung để các Tổ đại biểu nghiên cứu, thảo luận nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng cấp trên.
 
Ngay sau đó, các Tổ đại biểu đã tiến hành thảo luận về Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố. Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành họp về một số nội dung chuẩn bị cho phiên chính thức.
 
Phiên chính thức của Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào sáng 3/6.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t