Huyện Gia Lâm rà soát các TTHC đảm bảo thống nhất trên toàn huyện (16:55 22/05/2020)


HNP - Tính đến ngày 14/5/2020, trên địa bàn huyện Gia Lâm có 464 TTHC đang được thực hiện, gồm 300 TTHC thực hiện tại cấp huyện và 164 TTHC thực hiện tại cấp xã.

Trong số 300 TTHC thực hiện tại cấp huyện, có 65 TTHC tạm thời, 49 TTHC bị bãi bỏ và 42 TTHC mới; Trong số 164 TTHC thực hiện tại cấp xã, có 20 TTHC tạm thời, 05 TTHC bị bãi bỏ và 07 TTHC thêm mới.
 
UBND huyện Gia Lâm sẽ công khai toàn bộ TTHC trên Cổng giao tiếp điện tử của huyện theo đúng quy định. Trên cơ sở kết quả rà soát TTHC hiện đang thực hiện trên địa bàn huyện, thực hiện ngay việc công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Đồng thời, phối hợp với các phòng, ban liên quan rà soát lại các TTHC hiện đang thực hiện tại bộ phận “một cửa” đảm bảo tính thống nhất trên toàn địa bàn huyện.

Các phòng chuyên môn như: Kinh tế, Nội vụ... xây dựng bổ sung các quy trình thực hiện TTHC (còn thiếu) theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (yêu cầu: đơn giản hóa ít nhất 15% số TTHC thực hiện tại đơn vị). Các phòng chuyên môn: Quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Kinh tế chuẩn hóa lại bản mềm TTHC cấp huyện, cấp xã để niêm yết tại: Bộ phận Một cửa huyện và cổng Thông tin điện tử huyện, trước ngày 25/5/2020.

UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát lại TTHC đang thực hiện tại đơn vị, đồng thời, thực hiện niêm yết công khai bộ TTHC cấp xã tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị mình đảm bảo đúng quy định hiện hành về niêm yết công khai TTHC; Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng các quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết tại UBND cấp xã theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định. 

Phối hợp với các phòng, ban liên quan thực hiện tốt công tác kiểm soát, rà soát TTHC, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật