Long Biên: Hiệu quả từ công tác dân vận chính quyền (09:20 22/05/2020)


HNP - Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị, Quyết định số 2034-QĐ/TU ngày 11/6/2010 của Thành ủy “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, công tác dân vận chính quyền của quận Long Biên có những chuyển biến tích cực.

Thực hiện công tác dân vận chính quyền, các cơ quan nhà nước, HĐND các cấp quận Long Biên đã tập trung nâng cao chất lượng chương trình hoạt động, nội dung các kỳ họp, các phiên chất vấn được chú trọng. HĐND quận đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đô thị; quản lý sử dụng đất; chuyển đối cơ cấu cây trồng, phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế; đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC quận và phường.Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân; Kịp thời chuyển các nội dung  đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân tới các cơ quan chức năng; đôn đốc giải quyết, hướng về cơ sở, tổ chức chuyên đề công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tại 14 phường trên địa bàn quận, không để xảy ra điểm nóng phức tạp tại cơ sở.
 
Trong 10 năm, Thường trực HĐND quận, phường và các Ban HĐND quận đã tổ chức 95 cuộc giám sát của Thường trực HĐND và các Ban, gần 1.000 cuộc giám sát của HĐND 14 phường. Nội dung giám sát tập trung việc thực hiện Nghị quyết của HĐND qua các kỳ họp, các chương trình, đề án, kế hoạch, các vấn đề dân sinh bức xúc như: công tác giải quyết đơn thư, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, thu thuế, GPMB, quản lý đất đai, quản lý đô thị; giáo dục đào tạo, y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoạt động của các tổ dân phố.

Từ năm 2010 đến nay, các ban ngành chức năng UBND quận đã tham mưu xây dựng và triển khai 06 QCDC thuộc các lĩnh vực: Quản lý trật tự đô thị, quản lý trật tự xây dựng, GPMB, cấp GCN quyền sử dụng đất, thu thuế và bảo vệ môi trường. Năm 2010-2015, Quận đã phê duyệt 640 quy ước của 325 tổ dân phố gồm: Quy ước dân chủ về xây dựng tổ dân phố văn hóa, giữ gìn bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; quy ước dân chủ về xây dựng tổ dân phố văn minh, thực hiện tốt các quy định về trật tự đô thị. Bên cạnh đó, chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức và rà soát hệ thống văn bản và quy trình công tác trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Theo đó, đã tổ chức rà soát 60 quy chế.
 
Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở có nhiều chuyến biến tích cực, ngày càng nề nếp. Đến nay, 14/14 phường đều thành lập BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở, các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đều thực hiện tốt QCDC ở cơ sở.
 
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, giảm TTHC, phân công rõ người, rõ trách nhiệm; UBND quận đã chỉ đạo và thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa Quận và 14 phường... Giai đoạn 2015-2020, quận đặt mục tiêu thực hiện CCHC ở mức độ cao hơn: Chuẩn hóa đội ngũ CB, CC, VC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận, phường. Trong giai đoạn này, nhiều mô hình hay đã được quận triển khai, nhân rộng như: Tổ chức các hội nghị, giải đáp những thắc mắc của nhân dân, tổ chức các đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân thực hiện TTHC qua mạng... Một số cách làm sáng tạo như: Hội thi tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các trường học trên địa bàn quận đã được thành phố đánh giá cao. Đến năm 2017, UBND quận đã thực hiện thư xin lỗi đối với những hồ sơ quá hạn, nhờ đó, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tăng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cua Thành phố để giải quyết TTHC liên thông (đặc biệt lĩnh vực LĐ,TB&XH). Triển khai lắp đặt Camera giám sát tại Bộ phận một cửa nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát nội dung thực thi công vụ CB, CC.

Năm 2018, Quận đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thân thiện, gần dân” với bộ tiêu chí bảo đảm công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện chính xác, công khai, minh bạch. Cùng với đó, tiếp tục triển khai mô hình sáng tạo trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyêt TTHC như: Trả kết quả tại nhà đối với một số TTHC lĩnh vực tư pháp, LĐ,TB&XH; trả kết quả đối với TTHC khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn...UBND phường đã gửi thư chúc mừng, chia buồn, trong đó, lồng ghép thông tin tuyên truyền về việc chăm sóc trẻ nhỏ; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Tính đến hết tháng 3/2020, quận tiếp nhận và xử lý hơn 2.885 hồ sơ TTHC, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%; ở cấp phường tiếp nhận và xử lý gần 30.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Không có hồ sơ quá hạn, hồ sơ phải trả bổ sung, không có ý kiến góp ý về các TTHC. Một trong số những giải pháp góp phần giảm thiểu số lượng đơn thư từ cơ sở đã được quận Long Biên triển khai thực hiện trong nhiều năm qua là hoạt động của các tổ hòa giải tại các tổ dân phố với mô hình tổ hòa giải “5 tốt”. Trong 10 năm qua, UBND quận tiếp nhận 10.350 đơn, trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý, giải quyết: 9.700 đơn, đạt tý lệ 93,7%. 

Trong thời gian tới, quận Long Biên sẽ tiếp tục đổi mới công tác dân vận chính quyền, nhất là những đơn vị, bộ phận có nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân; thực hiện tốt QCDC ở các loại hình cơ sở; đẩy mạnh cải cách TTHC; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân 6 tháng một lần, chủ động nắm tình hình và giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân. Xử lý nghiêm những CB, CC có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân trong quá trình thực thi công vụ.
 
Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Dân vận khéo”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các cấp ủy, chính quyền cần bám sát nhiệm vụ chính trị để xác định và lựa chọn các hình thức phát động thi đua sát với thực tế. Tăng cường công tác phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị để thực hiện tốt công tác dân vận; giải quyết những vấn đề, vụ việc phát sinh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn quận.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật