Triển khai thi hành Luật Quốc tịch Viêt Nam trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (10:34 08/05/2020)


HNP - Ngày 6/5, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về Triển khai thi hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Viêt Nam trên địa bàn quận.

Cụ thể, về nội dung, quận sẽ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc tịch, Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, trong quý III, IV năm 2020 và các năm tiếp theo. Đồng thời, tập huấn, hướng dẫn các nội dung chính sách về pháp luật quốc tịch và Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, trong quý IV năm 2020.

 
Rà soát, thực hiện các TTHC có liên quan nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, thực hiện quý IV năm 2020; tham gia Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quốc tịch, hộ tịch, cư trú, thực hiện quý IV năm 2020 và các năm tiếp theo.

UBND quận yêu cầu Phòng Tư pháp tham mưu UBND Quận tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc tịch và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Sở Tư pháp tổ chức. Công an Quận phối hợp xác minh tính hợp lệ của các giấy tờ do cơ quan công an có thẩm quyền cấp có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Luật Quốc tịch Việt Nam theo đề nghị của Sở Tư pháp, Cơ quan đại diện hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.
 
Giải quyết việc đăng ký cư trú, cấp Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân cho người được nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam; xóa đăng ký cư trú, thu hồi và hủy giá trị sử dụng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 
Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp với Phòng Tư pháp trong việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thi hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng dẫn của Sở, ngành.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật