Huyện Mỹ Đức: Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (21:05 07/05/2020)


HNP - Ngày 6/5, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Kế hoạch số 664/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020).

Theo đó, huyện sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; những kết quả nổi bật trong 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Thủ đô, đất nước và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở các cấp, ngành, địa phương; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của Thủ đô và đất nước.

Kịp thời phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, sự kiện diễn ra ở các địa phương, đơn vị. Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị nhằm bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên Internet, mạng xã hội...

Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV của huyện, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật