Khẩn trương làm rõ hoạt động nạo vét, giải phóng vật cản tại bến Yên Thịnh ở Sơn Tây (21:01 07/05/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 602/CCĐĐ-QL, ban hành ngày 7/5, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây chỉ đạo kiểm tra hoạt động nạo vét, giải phóng vật cản tại bến Yên Thịnh, xã Đường Lâm.

Thực hiện nhiệm vụ Sở NN&PTNT giao, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội tham mưu thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 3480/VP-KT ngày 24/4/2020 về việc thi công nạo vét, giải phóng vật cản tại bến Yên Thịnh thuộc xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây).

Để tham mưu Sở NN&PTNT báo cáo UBND thành phố, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội giao Hạt trưởng Hạt Quản lý đê Sơn Tây - Phúc Thọ chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của UBND thị xã Sơn Tây và UBND xã Đường Lâm kiểm tra, làm rõ một số nội dung: Đơn vị tổ chức thi công, thời gian thi công, phế thải trong quá trình nạo vét tại khu vực bến Yên Thịnh có vận chuyển đi nơi khác không; việc thực hiện công tác giám sát hoạt động nạo vét của Hạt Quản lý đê Sơn Tây - Phúc Thọ và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thi công nạo vét, hiện trạng khu vực bến trước và sau khi thi công; tổng hợp và báo cáo kết quả theo các nội dung nêu trên về Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão trước ngày 12/5/2020.

Trước đó, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3480/VP-KT ngày 24/4, giao Sở NN&PTNT kiểm tra việc thi công nạo vét, giải phóng vật cản tại bến Yên Thịnh thuộc xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) và báo cáo thành phố trước ngày 15/5/2020.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật