Hai Bà Trưng tổng kết Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 (14:44 07/05/2020)


HNP - Ngày 5/5, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, về nội dung tổ chức tổng kết toàn diện việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020. Trong đó, tập trung kiểm điểm, đánh giá việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Chương trình, cụ thể: Đặc điểm tình hình: Bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội ở đơn vị, địa bàn quận; thực trạng tình hình tội phạm tác động, ảnh hưởng đến việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020.

Kết quả công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung kiểm điểm, đánh giá sâu kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; sự tham gia vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội trong phòng, chống tội phạm; công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở; đánh giá những mô hình điểm, điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm; công tác phòng ngừa nghiệp vụ... kết quả thực hiện các Chương trình hành động, Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm giữa lực lượng Công an với các phòng, ban, ngành, đoàn thể.
 
Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm theo các lĩnh vực; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; Kết quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự góp phần phòng ngừa tội phạm.

Ngoài ra, tổng kết việc hiện các Đề án của Chương trình phòng, chống tội phạm, chủ động xây dựng báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện Đề án do cơ quan, đơn vị mình được giao chủ trì thực hiện và đề xuất các nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật