Thanh Oai phấn đấu vụ Mùa gieo trồng 6.503ha (14:32 08/05/2020)


HNP - Đó là thông tin được nêu trong Kế hoạch số 213/KH-UBND, ngày 29/4, của UBND huyện Thanh Oai về sản xuất vụ Mùa, định hướng vụ Đông năm 2020.

Vụ Mùa năm 2020 huyện Thanh Oai phấn đấu gieo cấy 6.503ha lúa, năng suất phấn đấu đạt trên 55 tạ/ha, sản lượng trên 35.767 tấn. Màu hè thu phấn đấu 355ha, cơ cấu cây trồng như sau: Ngô 50ha, năng suất 55 tạ/ha, sản lượng 275 tấn. Khoai lang 70ha, năng suất 155 tạ/ha, sản lượng 1.085 tấn. Lạc 30ha, năng suất: 22,2 tạ/ha, sản lượng 666 tấn. Rau, đậu các loại 205ha, năng suất 130 tạ/ha, sản lượng 26.650 tấn. Trồng cây vụ Đông, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 1.500ha.
 
Để thực hiện tốt mục tiêu trên, huyện Thanh Oai đề nghị các các xã, thị trấn rà soát diện tích không cấy vụ mùa năm 2019 và vụ Xuân năm 2020, thông báo cho nhân dân không sản xuất thì làm đơn đề nghị và báo lại cho cho Trưởng thôn, HTXNN tổng hợp báo cáo UBND xã, căn cứ số lượng cụ thể UBND xã thông báo cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu để sản xuất. Những diện tích không thể cấy lúa được thì UBND xã, HTXNN, thôn kiểm tra cụ thể đề xuất chuyển đổi sang các loại hình sản xuất khác cho phù hợp và tổng hợp báo cáo UBND huyện.
 
Đối với diện tích không cấy, không báo cáo với Trưởng thôn, HTXNN mà bỏ hoang 2 vụ UBND xã có trách nhiệm lập biên bản hoàn thiện hồ sơ báo báo UBND huyện xem xét thu hồi theo quy định của Luật Đất đai 2013. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Luật Đất đai, Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xủ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, các chủ trương, cơ chế chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cẩu cây trồng vật nuôi để nhân dân biết, hưởng ứng, tích cực tham gia sản xuất có hiệu quả, không để ruộng bỏ hoang. Chủ động đề xuất và phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện, thành phố để tổ chức tập huấn kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh, liên kết trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ đảm bảo ATTP và bảo vệ môi trường.
 
Phòng Kinh tế và các ngành chức năng của huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện sản xuất nông nghiệp tại các xã, thị trấn đề xuất cơ chế, hỗ trợ các mô hình sản xuất thực hiện theo quy hoạch, tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi liên kết có hiệu quả. Phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp thực hành tốt Vietgap, ứng dụng công nghệ cao, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đảm bảo ATTP và bảo vệ môi trường.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật