Quận Hà Đông: Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (16:23 06/05/2020)


HNP - Ngày 4/5, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông ban hành Hướng dẫn số 09/HD-BTG về đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Theo đó, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ quận, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT&TT đẩy mạnh tuyên truyền tập trung nội dung về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tuyên truyền khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; từ đó, đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội quận; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

Tuyên truyền phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương, TP và Quận; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm của Trung ương, Thành phố và Quận; những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn quận.

Tổ chức hội nghị tọa đàm, sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với những kết quả nổi bật trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật