Gia Lâm đẩy mạnh phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn (14:55 06/05/2020)


HNP - Ngày 5/5, UBND huyện Gia Lâm ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về đẩy mạnh phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, huyện đặt chỉ tiêu: 100% cán bộ quản lý ATTP các cấp được đào tạo, tập huấn trang bị đầy đủ kiến thức để tổ chức triển khai xây dựng, phát triển chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn; Người sản xuất, chế biến, lưu thông, kinh doanh trong chuỗi ngành hàng được phổ biến, hướng dẫn về hợp tác, liên kết trong sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn. Người tiêu dùng được hướng dẫn lựa chọn, nhận diện các sản phẩm thuộc chuỗi liên kết sản xuất nông, lâm, thủy sản an toàn.

Duy trì, tăng mới hơn 20% chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội; Phấn đấu 100% chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn ứng dụng CNTT truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng; Duy trì chuỗi đã được chứng nhận và hỗ trợ mới ít nhất 10 chuỗi áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP): Hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu, quảng bá, giới thiệu, kết nối sản phẩm liên kết theo chuỗi. 

Theo đó, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về bảo đảm ATTP, kiến thức, cơ chế, chính sách liên quan đến liên kết chuỗi tới người sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản; Xây dựng các trang điện tử để đưa các tin bài về đảm bảo ATTP, các bài viết chỉ đạo chuyên môn về đảm bảo ATTP theo chuỗi; phát hành các ấn phẩm nông nghiệp, “Bản tin quản lý chất lượng và ATTP nông nghiệp”, tờ rơi, tờ gấp, pano các điểm tuyên truyền quảng bá thông tin về các mô hình làm tốt, kết nối, xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp.

Trong hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, kết nối nông lâm thủy sản an toàn: Phát triển chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông, lâm, thủy sản kết hợp với thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, khuyến khích phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản phẩm chủ lực của huyện, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt, chương trình quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, hậu kiểm tự công bố các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, tập trung vào các sản phẩm, các cơ sở có nguy cơ mất ATTP cao. Thông tin, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những sản phẩm vi phạm để người tiêu dùng biết và xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm theo quy đinh của pháp luật; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin vi phạm pháp luật về ATTP qua đường dây nóng để kiểm tra xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định của pháp luật.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật