Gia Lâm thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 (14:08 06/05/2020)


HNP - Ngày 29/4, UBND huyện Gia Lâm ban hành Công văn số 1161/UBND-LĐTBXH về thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ cận nghèo do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Để triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định đến người thuộc diện được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, UBND huyện Gia Lâm yêu cầu Phòng LĐ,TB&XH, Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ, gồm: Người có công với cách mạng, mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng; Thời gian áp dụng hỗ trợ: 03 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 01 lần. Đối tượng bảo trợ xã hội (Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng); Thời gian áp dụng hỗ trợ: 03 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 01 lần. Người thuộc hộ nghèo, mức hỗ trợ: 250.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng hỗ trợ: 03 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 01 lần.

UBND huyện yêu cầu việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Phối hợp tổ chức giám sát thực hiện chính sách theo quy định.
 
UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến người dân trên địa bàn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; Rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ gửi Phòng LĐ,TB&XH; Tổ chức thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.
 
Thanh toán kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng với Phòng LĐ,TB&XH trước ngày 8/5/2020. Đồng thời, niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ tại trụ sở UBND xã, thị trấn đến hết ngày 30/6/2020.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật