Thanh Oai lên phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (14:08 06/05/2020)


HNP - Ngày 29/4, UBND huyện Thanh Oai có Phương án số 212/PA-UBND về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện năm 2020.

Theo đó, huyện đặt mục tiêu đảm bảo an toàn các tuyến đê, kênh, kè, cống, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, của nhà nước, đảm bảo thắng lợi trên mặt trận sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng phải phấn đấu thực hiện bằng được 5 mục tiêu cơ bản: Trong mọi trường hợp phải giữ vững an toàn tuyệt đối tuyến đê tả Đáy, đê Nhuệ, các kè, các cống qua đê, các tuyến kênh không bị vỡ. Bảo đảm an toàn và giữ vững đường điện cao, hạ thế và đường giao thông thuận lợi và thông tin liên lạc thông suốt, bảo đảm tính mạng tài sản của nhân dân, của tập thể và của Nhà nước. Bảo đảm an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo đời sống của cán bộ và nhân dân, chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ sản xuất đạt hiệu quả. Đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh không để xảy ra trên địa bàn huyện...
 
Để thực hiện tốt mục tiêu trên, huyện giao Phòng Kinh tế thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác PCTT&TKCN, giúp cho UBND huyện, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện ban hành các văn bản phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tham mưu cho lãnh đạo huyện và giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan, phòng ban chức năng để xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm sản xuất, phương án dự phòng giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo công tác phục hồi sản xuất. Đảm bảo công tác thường trực về kỹ thuật, huy động lực lượng kỹ thuật trong ngành, bảo đảm yêu cầu xử lý trong mọi tình huống.
 
Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị lực lượng, phương tiện cần thiết đảm bảo giao thông trong báo động lũ, sau lũ. Kiểm kê nắm vững phương tiện vận tải của ngành, các đơn vị trong huyện khi cần thiết huy động đáp ứng yêu cầu về phương tiện vận tải của huyện, xã, thị trấn,…

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật