Ba Đình: Nâng cao hiệu quả hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện (17:44 10/04/2020)


HNP - Ngày 8/4, Ban Chỉ đạo 138 quận Ba Đình có Văn bản số 134/BCĐ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện.

Theo đó, Ban chỉ đạo 138 quận đề nghị UBND các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền các VBQPPL và văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống tệ nạn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các câp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho Đội tình nguyện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động; bố trí thời gian tham gia sinh hoạt Đội để chỉ đạo kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc; bố trí nguồn kinh phí địa phương duy trì hoạt động Đội tình nguyện và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ phụ cấp cho Tình nguyện viên; thường xuyên củng cố, kiện toàn để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đội, bổ sung Tình nguyện viên đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định có trình độ, uy tín, sức khỏe và tâm huyết thay thế Tình nguyện viên quá tuổi, sức khỏe yếu không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Các đội tình nguyện tiếp tục thực hiện Quyết định số 769/QĐ-BLĐTBXH của Bộ LĐ,TB&XH về thực hiện phong trào "Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng". Xây dựng chương trình hoạt động, sáng tạo nhiều hình thức hoạt động bám sát nội dung nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Tình nguyện viên trong việc quản lý, giúp đỡ, hướng dẫn người sau cai nghiện thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý sau cai. Duy trì giao ban định kỳ để nắm được kết quả công tác của Tình nguyện viên; hàng tháng, quý tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của người được phân công quản lý.

Tình nguyện viên bám sát nội dung nhiệm vụ, thực hiện chuyên đề “Vào từng ngõ, gõ từng nhà rà từng đối tượng”, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương nắm chắc số di biến động người nghiện và lượng người chưa có việc làm trên địa bàn phụ trách, lưu ý đến số thanh, thiếu niên hư để thường xuyên tiếp cận tuyên truyền tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và trang bị các kỹ năng phòng tránh. Tăng cường tiếp cận tư vấn trực tiếp cho các gia đình có người nghiện ma túy người quản lý sau cai nghiện và người có nguy cơ cao dễ mắc nghiện tuyên truyền tác hại của ma túy, các biện pháp phòng tránh, phổ biến Nghị định, Thông tư chế độ chính sách của nhà nước quy định về: quản lý sau cai nghiện ma túy; cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tạo sự đồng tình và phối hợp của các gia đình trong việc quản lý người sau cai nghiện, kết hợp vận động thuyết phục người nghiện đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp,...


Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật