Đống Đa: Triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất kinh doanh (12:04 10/04/2020)


HNP - Ngày 8/4, UBND quận Đống Đa có Văn bản số 629/UBND-VP về việc thực hiện một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất kinh doanh đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội do tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, UBND huyện giao Phòng Nội vụ tham mưu xây dựng Chương trình hành động của UBND Quận để cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, ban hành trước ngày 20/4/2020. Nội dung chương trình hành động phải xác định rõ: phạm vi; tiến độ hoàn thành việc cải cách TTHC nêu trên; kết quả rà soát, loại bỏ và cam kết không tự tạo ra bất cứ rào cản nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội. Giao Văn phòng HĐND&UBND Quận căn cứ vào tình hình cụ thể, đề xuất, sắp xếp các cuộc họp cần thiết, hạn chế các cuộc họp liên ngành để giải quyết công việc; Áp dụng hình thức trao đổi trực tuyến giữa lãnh đạo các đơn vị; trường hợp cần thiết mới lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp để giải quyết.
 
Bộ phận một cửa Quận tổ chức rà soát, phân loại các hồ sơ hành chính đã bàn giao cho các phòng chuyên môn thụ lý liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng để đề nghị giải quyết ngay; các trường hợp khác phải thực hiện theo TTHC (cải cách) đã được xác định trong Chương trình hành động được ban hành; các trường hợp có vướng mắc phải chủ động tháo gỡ giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Giao Thanh tra Quận rà soát lại Kế hoạch thanh tra năm 2020, chỉ thực hiện việc thanh tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp. Đối với những vụ việc đã thanh tra thì khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất giải quyết theo quy định của pháp luật. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát việc tổ chức thực hiện của các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách năm 2020. Thực hiện giãn, hoãn những dự án chưa cần thiết, cấp bách, trình HĐND Quận tại kỳ họp giữa năm 2020. Chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành dứt điểm công tác nghiệm thu, bàn giao; hoàn thành thù tục, hồ sơ thanh toán, quyết toán các dự án đã hoàn thành; tổ chức thẩm định, phê duyệt quyết toán theo quy định; Tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát phương án triển khai và báo cáo UBND Quận trước ngày 20/4/2020.
 
Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận, Chủ tịch UBND 21 phường chủ động kiểm tra, rà soát các dự án, rút ngắn tối đa thời gian, tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình; Đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc phải làm rõ tồn tại, hạn chế, phân công cán bộ để tháo gỡ, xử lý; chủ động báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận rà soát, đề xuất dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa, xong trước 20/4/2020. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận khẩn trương rà soát, đề xuất các khu đất phù hợp với quy hoạch để tổ chức thu hồi, lập dự án đầu tư xây dựng các khu đất để đấu giá đất theo quy định, báo cáo trước ngày 30/4/2020; Giải quyết ngay hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật