Phú Xuyên triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm (20:11 09/04/2020)


HNP - Ngày 7/4, UBND huyện Phú Xuyên ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về việc triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm năm 2020.

Theo đó, huyện đặt mục tiêu xây dựng và tổ chức hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP đủ năng lực đáp ứng xử lý nhanh các thông tin, sự cố về ATTP, cảnh báo cho cộng đồng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ATTP và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện. Xây dựng và duy trì tổ chức hệ thống cảnh báo nhanh vê ATTP ngành Y tế trên địa bàn huyện. Tiếp nhận, xử lý thông tin, đưa ra biện pháp quản lý cảnh báo nhanh về ATTP ngành Y tế trên địa bàn huyện.
 
Đồng thời, các điểm cảnh báo ATTP từ huyện đến xã, thị trấn có quyết định thành lập hệ thống cảnh báo nhanh, phân công cụ thể cán bộ phụ trách tiếp nhận thông tin và được kết nối hoạt động với điểm cảnh báo trung tâm. Cán bộ quản lý ATTP cấp huyện, xã, thị trấn tham gia hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP được bồi dưỡng kiến thức về cảnh báo nhanh ATTP để đáp ứng việc xử lý nhanh các thông tin, sự cố về ATTP. Thông tin cảnh báo về ATTP, sự cố khẩn cấp về ATTP theo phân cấp quản lý, xử lý kịp thời trong vòng 24h khi nhận được tin, cảnh báo nhanh cho cộng đồng. Các đơn vị đầu mối có trách nhiệm quản lý về ATTP tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nhóm thực phẩm trên địa bàn huyện theo phân cấp.
 
Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền cho người dân và các hội đoàn thể trên địa bàn về hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP tại địa phương để biết cách phát hiện và xử lý thông tin khi có sự cố về ATTP, ngộ độc thực phẩm. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các đối tượng: Người lãnh đạo, quản lý, cán bộ y tế cơ sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, các cơ sở y tể khác đóng trên địa bàn. Thiết lập các điểm cảnh báo tiếp nhận, thu thập, phân tích, xử lý các thông tin sự cố ATTP và cảnh báo kịp thời. Huy động các lực lượng chức năng xử lý khi có sự cố ATTP, ngộ độc thực phẩm; Tăng cường xử lý các cơ sở vi phạm quy định về ATTP trên địa bàn huyện. Trả lời kết quả cho các cơ sở cung cấp thông tin và cảnh báo cho cộng đồng. Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện hệ thống cảnh báo nhanh ATTP.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật