Thanh Oai triển khai kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước (15:17 09/04/2020)


HNP - Ngày 8/4, UBND huyện Thanh Oai có Kế hoạch số 178/KH-UBND về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn.

Theo đó, huyện sẽ tiến hành 2 đợt kiểm tra: Đợt 1: từ tháng 6/2020; Đợt 2: từ tháng 7 đến tháng 8/2020. Đối tượng kiểm tra là các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có sản xuất, kinh doanh ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm, phòng khám trên địa bàn huyện. Dự kiến, kiểm tra khoảng 40 đơn vị.
 
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước của các tố chức, cá nhân, hộ gia đình có sản xuất, kinh doanh ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm, phòng khám theo Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước và các văn bản pháp luật có liên quan.
 
Kiểm tra các TTHC về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước (Đánh giá tác động môi trường, đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường, giấy phép khai thác nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước, báo cáo giám sát môi trường định kỳ....).
 
Kiểm tra tình hình thực hiện nội dung theo TTHC về bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền xác nhận. Việc thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường; Lấy mẫu giám định chất thải (nếu cần); Xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước theo thẩm quyền.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật