Ba Đình: Thực hiện các giải pháp cấp bách ứng phó với dịch bệnh Covid-19 cấp độ 3 (19:11 08/04/2020)


HNP - Ngày 01/4, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về thực hiện các giải pháp cấp bách ứng phó với dịch bệnh Covid-19 cấp độ 3 trên địa bàn quận.

Theo đó, UBND quận tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố và Quận ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường sự chỉ đạo của BCĐ quận, sự phối hợp chặt chẽ giữa BCĐ các phường trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây bệnh, đáp ứng nhanh việc khoanh vùng, tổ chức cách ly đối với những khu vực có người nhiễm bệnh; áp dụng các biện pháp chống dịch phù hợp với thực tiễn trên mỗi địa bàn dân cư không để dịch bệnh làm ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành trong quá trình thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận khi công tác phòng, chống dịch ở cấp độ 3 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Chủ động đối phó với các tình huống phát sinh, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác: Y tế, tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, khử khuẩn…

UBND quận yêu cầu BCĐ phòng chống dịch quận, các phòng, ban, ngành, đoàn thể nhân dân, cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND các phường nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và coi đây là một nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt quan trọng cần thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Bình tĩnh điều hành công tác chống dịch đảm bảo theo đúng quy trình, quy định, phương án, kế hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành và làm việc; vận động người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện TTHC trên môi trường mạng khi có nhu cầu cấp thiết. Thường xuyên phối hợp hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể chính trị- xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, Thành phố trong việc đẩy mạnh truyên truyền, vận động CB, CC, VC và nhân dân tuân thủ tuyệt đối các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả trong tình huống khẩn cấp.

UBND các phường, các phòng, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, triệt để các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố. Chủ động triển khai Phương án, Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 trên địa bàn. Tham mưu cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản lãnh đạo toàn diện về các giải pháp cấp bách ứng phó với dịch bệnh Covid-19 cấp độ 3. Tổ chức ứng trực 24/7 để kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, phát sinh.

UBND quận cũng nhấn mạnh tùy theo diễn biến cụ thể tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, UBND quận sẽ quyết định tổ chức các Khu cách ly tập trung theo Phương án số 321/PA-UBND ngày 9/3/2020. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần thiết đáp cho các địa điểm làm việc dự phòng của phường và quận trong trường hợp phải tiến hành di chuyển khi có tình huống dịch bệnh theo Phương án số 321/PA-UBND ngày 9/3/2020 của UBND quận. Chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ trong trường hợp phải tiến hành di chuyển trụ sở hành chính đến điểm làm việc tạm thời đảm bảo an toàn.


Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật