Hai Bà Trưng tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng nhà chung cư (12:14 09/04/2020)


HNP - Ngày 6/4, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 394/UBND-VP về tăng cường quản lý nhà nước đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn.

Để đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tạo sự đồng bộ, liên kết chặt chẽ giữa giai đoạn đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn, UBND quận giao Chủ tịch UBND các phường tăng cường kiểm tra, áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền không để chủ đầu tư bàn giao, đưa vào sử dụng (người dân vào ở, trụ sở làm việc,....) khi công trình chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kết luận đủ điều kiện nghiệm thu, đưa vào sử dụng bằng các biện pháp quyết liệt cụ thể sau:

Thực hiện phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn,... các quy định pháp luật về xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, cần nghiên cứu, áp dụng biện pháp, hình thức thông tin, khuyến cáo cho người dân biết về điều kiện nghiệm thu, dự án đã được nghiệm thu chưa và phải xem xét kỹ các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng; Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong áp dụng các biện pháp quản lý hành chính, cưỡng chế hành chính theo quy định của pháp luật; quá trình kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu xử lý vi phạm cần thực hiện theo quy trình, trình tự đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng thời hiệu xử lý và thời hạn ban hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.
 
Giao phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý đô thị, Đội quản lý trật tự xây dựng ban hành hướng dẫn liên ngành để các đơn vị thực hiện quy trình về thiết lập hồ sơ, xử lý vi phạm, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Giao Trưởng Công an quận chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các phường thực hiện nghiêm, đúng quy định về công tác đăng ký thường trú, tạm trú; Cử lực lượng tham gia Tổ kiểm tra của UBND phường để kiểm tra điều kiện nghiệm thu về PCCC. Khi phát hiện vi phạm phải kịp thời lập hồ sơ, báo cáo đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xử phạt và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định.

Thường xuyên nắm thông tin, kịp thời ngăn chặn từ xa, từ sớm, không để phát sinh khiếu kiện, tập trung đông người, treo băng rôn, khẩu hiệu gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật