Huyện Phú Xuyên: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (15:17 08/04/2020)


HNP - Ngày 7/4, UBND huyện Phú Xuyên có Văn bản số 1192/UBND-BHXH về việc thực hiện phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà.

Để đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng an toàn, UBND huyện Phú Xuyên chỉ đạo BHXH huyện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020. Địa điểm chi trả tại địa chỉ người hưởng; Thời gian chi qua ATM: Từ 07/4/2020 - 10/4/2020; Chi trả bằng tiền mặt: Từ 16/4/2020 - 10/5/2020.
 
Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phối hợp với BHXH huyện, Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường thời lượng truyền thông trên hệ thống đài truyền thanh của huyện và xã về hướng dẫn người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà về thời gian phương thức trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19.
 
UBND các xã, thị trấn phối hợp với BHXH, Bưu điện huyện thực hiện công tác tuyên truyền, nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà hướng dẫn người hưởng về thời gian, phương thức trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn đảm bảo mỗi người hưởng đều nhận được thông tin. Bố trí lực lượng thông thuộc địa bàn (Trưởng thôn, Công an viên...) tối thiểu 01 người/thôn, để hỗ trợ Bưu điện huyện trong việc chi trả. Yêu cầu cán bộ tham gia cấp tiền và người hưởng lương hưu phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh; Hỗ trợ BHXH Bưu điện huyện thu thập bổ sung thông tin người hưởng, thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả. Phối hợp với BHXH, Bưu điện huyện xây dựng phương án chi trả cho người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19.
 
Bưu điện huyện Phú Xuyên phối hợp với BHXH xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại địa chỉ người hưởng tháng 4, 5/2020 đảm bảo kịp thời, đúng chế độ và an toàn. Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt quá trình chi trả các chế độ cho người hưởng. Công an huyện chỉ đạo công an xã, thị trấn phối hợp với Bưu điện huyện đảm bảo an ninh trật tự trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn các xã, thị trấn.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật