Long Biên: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 (12:11 08/04/2020)


HNP - Quận ủy Long Biên vừa ban hành Chỉ thị số 22-CT/QU về thực hiện Chủ đề "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp".

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH, các cơ quan, đơn vị thuộc Quận tập trung công tác tuyên truyền, công tác giải quyết đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội Đảng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau đại hội Đáng các cấp. Chỉ đạo tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp. Thực hiện công tác sắp xếp cán bộ, kiện toàn hệ thống chính trị, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên khóa mới. Quán triệt Nghị quyết đại hội, xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết. 

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chi đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh: Thực hiện rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch công tác năm 2020 đã ban hành, nghiên cứu tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với từng lĩnh vực, phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh giai đoạn 2015-2020 và năm 2020.

Tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị theo kế hoạch công tác năm 2020 đã ban hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III, các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ 2015-2020 và năm 2020.

Chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và diễn biến tình hình dịch bệnh, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo sẵn sàng mọi nguồn lực, chủ động ứng phó hiệu quả các tình huống phát sinh; Chú trọng công tác tuyên tuyền; hướng dẫn, giám sát công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục khi học sinh quay trở lại học tập, tại các nơi thường xuyên tập trung đông người. Triển khai thực hiện tốt công tác khai báo y tế toàn dân trên địa bàn.

Chỉ đạo xây dựng phương án cách ly tập trung tại các phường trong trường hợp dịch bùng phát, các bệnh viện không đủ khả năng tiếp nhận; Chỉ đạo biểu dương, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai phòng chống dịch.

Ngoài ra, chỉ đạo triển khai các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của Thủ đô, đất nước trong năm 2020, đảm bảo chu đáo, đầy đủ về chế độ chính sách phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật