Thanh Xuân hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chiến thắng đại dịch Covid-19 (18:20 07/04/2020)


HNP - Ngày 4/4, Quận ủy Thanh Xuân ban hanh Công văn số 3118-CV/QU về thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19.

Theo đó, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội quận thực hiện nghiêm túc lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, thành phố đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả. Tập trung cao độ, ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức tiếp tục chủ động ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân.
 
Quận ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội quận và cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện giãn cách toàn xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg. Tích cực vận dộng nhân dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, thực hiện quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương.
 
Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phụ trách với phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường ứng dụng CNTT trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chủ động bố trí cho CB, CC, VC, người lao động làm việc tại nhà, trừ những trường hợp cần thiết theo yêu cầu nhiệm vụ mới đến làm việc tại công sở.
 
UBND quận cần chỉ đạo rà soát, cập nhật phương án kịch bản phòng, chống dịch trên địa bàn; bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, sẵn sàng ứng phó trong tình huống triển khai phong tỏa diện rộng khi cần thiết. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, đấu tranh quyết liệt.
 
Tiếp tục khẩn trương chỉ đạo rà soát, theo dõi chặt chẽ, phát hiện và khoanh vùng, cách ly kịp thời những người đã tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc nhiễm bệnh, nhất là các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.
 
Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “kép” là vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Rà soát, hỗ trợ những trường hợp người lao động khó khăn, mất việc làm, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
 
HĐND quận phối hợp với UBND quận cân đối, phân bổ nguồn lực, đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận; xem xét, quyết định kịp thời các biện pháp hỗ trợ các đối tượng yếu thế, các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh bị ảnh hường bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật