Chương Mỹ chỉ đạo việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội tháng 4 và tháng 5/2020 (16:08 07/04/2020)


HNP - Ngày 6/4, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Công văn số 641/UBND-LĐTBXH về việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội tháng 4, tháng 5/2020.

Theo đó, UBND huyện giao Phòng LĐ,TB&XH huyện phối hợp với Kho bạc Nhà nước Chương Mỹ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Thăng Long chủ động làm thủ tục rút tiền trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội 2 tháng (tháng 4 và tháng 5/2020) để kịp thời phát cho các xã, thị trấn chi trả trợ cấp tới các đối tượng chính sách theo quy định.

Xây dựng lịch cụ thể về thời gian cấp phát tiền trợ cấp của đối tượng đối với từng xã, thị trấn để cán bộ các xã, thị trấn đến Phòng LĐ,TB&XH nhận tiền trợ cấp về chi trả tới các đối tượng chính sách; không để tập trung đông người đến nhận tiền trợ cấp tại Phòng trong một thời điểm.

Thời gian cấp phát trợ cấp cho các xã, thị trấn tại Phòng LĐ,TB&XH huyện 3 ngày, từ ngày 15, 16, 17/4/2020.

Đối với UBND các xã, thị trấn, UBND huyện chỉ đạo xây dựng lịch chi trả trợ cấp theo từng thôn/xóm, thời gian cụ thể; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để nhân dân và các đối tượng chính sách biết về việc chi trả trợ cấp tại nhà như sau: Hình thức chi trả: Trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội 2 tháng 4 và tháng 5 vào cùng một kỳ chi trả, tại nhà người hưởng trợ cấp.

Thời gian chi trả: Bằng tiền mặt từ ngày 17/4 đến ngày 10/5/2020.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t